Nowy Sącz: Zamieszanie wokół indywidualnego transportu osób niepełnosprawnych

9 stycznia w sali reprezentacyjnej sądeckiego Ratusza odbyła się konferencja poświęcona transportowi indywidualnemu osób niepełnosprawnych. W konferencji wzięła udział zastępca prezydenta miasta Magdalena Majka. Wiceprezydent odniosła się do dotychczasowej umowy obowiązującej pomiędzy Urzędem Miasta, a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym oraz przedstawiła nową możliwość korzystania z usługi.
– Poprosiliśmy państwa o spotkanie, ponieważ zebrało się kilka kwestii, które chcieliśmy wyjaśnić. Jak zwykle staramy się szybko reagować i udzielać informacji. Usługa transportu indywidualnego osób niepełnosprawnych była wykonywana do końca grudnia przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu. Było to realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy urzędem miasta a MPK. Umowa ta funkcjonowała od wielu lat, a ostatni aneks do umowy był zawarty w 2014 roku. Chciałam podkreślić, że naszą intencją było kontynuowanie tego działania, w dokładnie taki sam sposób jak odbywało się to dotychczas – powiedziała zastępca prezydenta Magdalena Majka. – Obecna umowa miała trwać do końca lutego 2020. Na początku grudnia poprosiłam radców prawnych o przygotowanie nowej umowy, w celu kontynuowania dotychczasowej. Ku naszemu zdziwieniu dowiedzieliśmy się, że nie ma możliwości realizowania tej usługi, czyli indywidualnego transportu osób niepełnosprawnych w taki sam sposób w jaki odbywało się to dotychczas, co więcej obowiązująca aktualnie umowa zawiera poważne błędy prawne, które uniemożliwiają jej realizowanie. Te błędy powodują, że transport odbywa się niezgodnie z przepisami.
Zastępca prezydenta podkreśliła, że Urząd Miasta nie planował z dnia na dzień rezygnować  z realizacji usługi. Dodała także, iż finansowanie na ten cel jest zaplanowane w budżecie miasta, a obecne problemy związane są tylko i wyłącznie z kwestiami proceduralnymi.
Obecnie wprowadzone będą rozwiązania, mające na celu pomoc osobom, korzystającym z takiego transportu. Dotyczy to 5 osób, w tym 3 mieszkańców Nowego Sącza. Mogą one zwrócić się do MOPS-u i starać się o zasiłek celowy specjalny. Dzięki niemu będzie można korzystać z usług taksówki przystosowanej do przewozu wózków inwalidzkich. Usługa będzie realizowana tylko i wyłącznie dla mieszkańców Nowego Sącza.


 

Źródło: Biuro Prasowe UM Nowy Sącz