Senat przyjął poprawki do ustawy ws 14 emerytury

W trakcie trzeciego dnia 21 posiedzenia Senatu, które odbyło się w piątek, 19 lutego, senatorowie wnieśli 3 poprawki do ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (projekt rządowy). Senackie poprawki przewidują zniesienie progu dochodowego uprawniającego do tzw. czternastej emerytury. Zgodnie z tą zmianą wszyscy emeryci otrzymaliby świadczenie w takiej samej wysokości. Ponadto senatorowie zmienili źródło finansowania dodatkowego świadczenia. Chcą, by tzw. czternastka była wypłacana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a nie z Funduszu Solidarnościowego, utworzonego na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Ustawa określa warunki nabywania prawa do tzw. czternastej emerytury, ustala też zasady jej wypłaty. Zgodnie z ustawą kolejne dodatkowe świadczenie, w wysokości minimalnej emerytury (1250 zł brutto), otrzymaliby seniorzy pobierający świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł brutto. W wypadku emerytów i rencistów pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2900 zł stosowana będzie zasada „złotówka za złotówkę”, a więc tzw. czternasta emerytura będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł. Dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone z urzędu wraz z listopadową emeryturą czy rentą.
Tego samego dnia Izba wprowadziła jedną poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy).  Ustawa przewiduje, że od marca 2021 r. emerytury i renty wzrosną o 3,84%, ale nie mniej niż o 50 zł brutto. Senacka poprawka podwyższa tę kwotę do 70 zł. W związku z tym najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne miałyby być podniesione do 1270 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 952,50 zł. Obecnie minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynoszą 1200 zł brutto, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi natomiast 900 zł brutto. Ustawa zachowuje regułę procentowego podwyższania świadczeń wskaźnikiem waloryzacji, jednak gwarantuje minimalną kwotę wzrostu. Celem waloryzacji jest zapewnienie zachowania realnej wysokości emerytur i rent oraz ochrona poziomu najniższych świadczeń. Waloryzacja jest przeprowadzana corocznie od 1 marca.


 

Źródło: Senat RP