MEiN: Trwają prace nad nową formułą wsparcia ucznia z niepełnosprawnością

Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad nową, lepszą formułą wsparcia dziecka, ucznia – szczególnie z niepełnosprawnością i jego rodziny. Przyświeca jej idea, aby każde dziecko miało zagwarantowaną pomoc, w tym psychologiczno-pedagogiczną dostosowaną do jego potrzeb. Wśród propozycji Ministerstwa ważną rolę odgrywają poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki specjalne. Nie ma planów ich likwidacji.
W ramach wspomnianych prac, Ministerstwo stawia sobie trzy cele:

  1. • stworzenie międzyresortowego systemu działań na rzecz dzieci, uczniów i rodziny,
  2. • zagwarantowanie dostępu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i uczniów na terenie szkoły, placówki,
  3. • poprawienie jakości kształcenia wszystkich uczniów, w tym z niepełnosprawnościami.

Ministerstwo już czwarty rok pracuje z najlepszymi ekspertami i praktykami, z kraju i z zagranicy nad zbudowaniem międzyresortowego systemu wsparcia dziecka, ucznia i rodziny. Dąży do przygotowania takich rozwiązań, dzięki którym rodzina otrzyma pomoc – od momentu stwierdzenia wad rozwojowych dziecka w okresie płodowym,  po wsparcie w szkole, aż do wejścia w życie dorosłe i na rynek pracy.

Centra Dziecka i Rodziny

Resort dąży do przygotowania systemu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziców. W każdym powiecie powstaną międzyresortowe instytucje – Centra Dziecka i Rodziny (CDR).
Głównym zadaniem Centrów będzie zdiagnozowanie potrzeb dziecka, przygotowanie dla niego i jego rodziny wsparcia.
Każde dziecko, uczeń musi mieć zagwarantowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły i placówki, która będzie dostosowana do jego potrzeb. Specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej muszą być obecni w polskich szkołach.
Obecny system nie jest doskonały, wymaga korekty. MEiN pracuje nad standardami zatrudniania w placówkach oświatowych psychologa, pedagoga specjalnego, doradcy zawodowego i logopedy. Szkoły i placówki muszą mieć również zapewnione środki na finansowanie zatrudniania specjalistów. Obecnie trwają prace nad szczegółowym wyliczeniem kosztów różnych wariantów ich zatrudnienia.


 

Źródło: MEiN