Prawo.pl: ostatnie prace nad europejską kartą osoby z niepełnosprawnością

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące europejskiej karty osoby z niepełnosprawnością, która ma zapewnić jej właścicielowi szereg udogodnień na terenie UE, m.in. w obszarze kultury, wypoczynku, sportu i transportu – podaje Prawo.pl. Karta ma wejść w życie jeszcze w tym roku.
Europejska karta osoby z niepełnosprawnością, która będzie uznawana we wszystkich krajach UE, ma powstać w drugiej połowie 2023 r. Pilotażowo wdrożono ją w 8 państwach UE (Belgii, Cyprze, Estonii, Finlandii, Włochach, Malcie, Rumunii i Słowenii).
Jak przypomina portal Prawo.pl, karta ma ułatwić osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się po krajach UE i zapewnić dostęp do udogodnień w ramach dobrowolnego systemu wzajemnego uznawania statusu osoby z niepełnosprawnością. Obecnie każde państwo ma swoje przepisy i nie ma wspólnego dokumentu, który by to regulował.
Pilotaż europejskiej karty ruszył w 2016 r. z inicjatywy Europejskiego Forum Niepełnosprawności (EDF) i Europejskiej Unii Niewidomych (EBU) i trwał dwa lata.
„Projekt pilotażowy rozczarowuje, ale jest równocześnie interesujący z perspektywy kształtowania polityki, ponieważ podkreśla obecne luki w prawie UE. Karta nie przynosi harmonizacji krajowych przepisów dotyczących statusu niepełnosprawności ani kwalifikowalności do świadczeń” – brzmi stanowisko EBU, przytaczane przez Prawo.pl.
Organizacja podkreśla, że aby karta oferowała realną wartość, w całej Unii Europejskiej powinien obowiązywać jednorodny katalog powiązanych z nią świadczeń i korzyści. Powinny być one atrakcyjne i obejmować szerszy zakres usług związanych z codziennym życiem i turystyką, takich jak np. transport i dostęp do muzeów.
Cytowana przez Prawo.pl dr Anna Drabarz, prawniczka z Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego na Uniwersytecie w Białymstoku i członek zarządu Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami (PFON) uważa, że obecny kształt zapisów dotyczących karty nie zawiera zbyt wielu konkretów, powstaje więc pytanie, jaki będzie ostatecznie ich zakres przedmiotowy.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w informacji dla Prawo.pl podkreśliło, że „karta umożliwi wzajemne uznawanie statusu osoby z niepełnosprawnością w państwach członkowskich UE, wskutek czego obywatel/ka RP z niepełnosprawnością będzie mógł/mogła korzystać z udogodnień wynikających z karty, ale również obywatele innych krajów członkowskich będą z niej korzystać na terenie RP”.
Pełny tekst artykułu:
https://www.prawo.pl/samorzad/europejska-karta-osoby-z-niepelnosprawnoscia,519703.html


 

Źródło: PAP MediaRoom