Gdańsk: Zysk z parkingu na Stogach pozwoli na uruchomienie kuchni dla potrzebujących

Fundacja Społecznie Bezpieczni zarobiła w wakacje na remont i wyposażenie kuchni dla osób potrzebujących. Przez dwa miesiące jej podopieczni obsługiwali parking nadmorski na Stogach. Dwumiesięczny zysk wyniósł 101.892 zł. W piątek 30 października Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju, wręczył symboliczny czek przedstawicielom Towarzystwa im. Św. Brata Alberta i Fundacji Społecznie Bezpieczni.

– W Gdańsku staramy się wykorzystać potencjał organizacji pozarządowych, takich w których mamy wspaniałych ludzi, chcących pracować na rzecz osób najbardziej potrzebujących, dotkniętych bezdomnością i wykluczeniem, aby budować ekonomię społeczną – mówił Piotr Grzelak. – Dziś jesteśmy nie przypadkowo na parkingu społecznym na Lawendowej. Podsumowujemy działalność letnich parkingów na Stogach. Dzięki współpracy z Fundacją rozwiązane zostały ważne wyzwania. Mamy płatne parkingi, a dochód z nich trafi do najbardziej potrzebujących – dodał prezydent Grzelak.

Kuchnia w Nowym Porcie

Parking Nadmorski na gdańskich Stogach w minionym sezonie obsługiwali po raz kolejny podopieczni Fundacji Społecznie Bezpieczni. Udało się wypracować zysk na kwotę w wysokości 101.892 zł. Zarobione pieniądze przeznaczone zostaną na przygotowanie pomieszczeń, projekt i część wyposażenia kuchni dla osób potrzebujących przy ul. Floriańskiej w Nowym Porcie. Obecnie placówki dla osób potrzebujących nie mają profesjonalnej kuchni. Kuchnia, która powstanie zagwarantuje wyżywienie dla ponad 600 osób dziennie. Otwarcie planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku.

– Ponad 100 tys. zł zysku, który przekażemy na zbudowanie kuchni dla osób potrzebujących, liczymy, że ta kuchnia powstanie w pierwszym kwartale przyszłego roku na ulicy floriańskiej i będzie mogła oferować wyżywienie dla 600 osób. Ale to co ważne i o czym wspominali poprzednicy to miejsca pracy dla tych osób, które jej potrzebują – dodał Dominik Kwiatkowski, prezes Fundacji Społecznie Bezpieczni.

Zysk i zatrudnienie

Fundacja Społecznie Bezpieczni jest organizacją pozarządową działającą na polu ekonomii społecznej. Od lutego 2018 roku prowadzi parking społecznie odpowiedzialny przy ul. Lawendowej, który daje pełnoetatową pracę dla 4 osób.

– Parkingi na których jesteśmy, są znamiennym przykładem ekonomii społecznej. Dzięki współpracy z miastem, ta korzyść jest dwojaka. Zysk uzyskany dzięki mieszkańcom miasta, ale i turystom przeznaczony jest, tak jak w tym roku na stworzenie kuchni, ale z drugiej strony dają szansę zatrudnienia osobom, które są tego pozbawione, które na otwartym rynku pracy nie są w stanie się utrzymać – mówił Wojciech Bystry, prezes Stowarzyszenia im. Brata Alberta.

W ubiegłym roku zysk z parkingu nadmorskiego na Stogach przeznaczony został na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz obsługi bieżącej działalności placówki.
Dotychczas z działalności parkingu zakupiono m.in. specjalistyczne łóżka dla osób niepełnosprawnych, podopiecznych schroniska przy ul. Równej w Gdańsku i pralkę automatyczną. Dodatkowo w budce parkingowej zbierane są do puszki pieniądze na żywność dla osób potrzebujących. Można również na miejscu zakupić bon obiadowy w kwocie 10 zł i przekazać go osobie, która potrzebuje ciepłego posiłku. Bony można realizować w trzech jadłodajniach na terenie Gdańska.

Fundacja Społecznie Bezpieczni

Od kilku miesięcy Fundacja Społecznie Bezpieczni jest także administratorem parkingu przy ul. Cedrowej, który służy osobom odwiedzającym groby swoich bliskich na największej gdańskiej nekropolii czyli Cmentarzu Łostowickim. Pod opieką organizacji jest również punkt widokowy Żuraw M3 na terenie Stoczni Cesarskiej, który w sezonie można zwiedzać z przewodnikiem. Fundacja jest partnerem w projekcie Rewitalizacji Nowego Portu. Projekt polega na wsparciu mieszkańców Nowego Portu poprzez realizację zajęć psychologiczno-pedagogicznych dla matek z dziećmi i bieżącego wsparcia asystentów środowiskowych i animatorów społeczności lokalnej. W przyszłym roku zostanie oddany do użytku Klub Aktywnego Mieszkańca, gdzie mieszkańcy Nowego Portu będą mogli skorzystać z szerokiej oferty wsparcia i różnorodnych aktywności.
Fundacja wspiera osoby potrzebujące realizując działania nakierowane na ekonomię społeczną. Podopieczni to osoby, które w ramach działalności Fundacji mogą otrzymać pracę przy wsparciu asystenta, który pomaga przejść przez różnorakie życiowe trudności. Fundacja poprzez swoją działalność wspiera osoby bezdomne i potrzebujące z terenu Gdańska, podopiecznych Towarzystwa pomocy im. Św. Brata Alberta, których jest blisko 1000 osób.


 

Źródło: Referat Prasowy, UM Gdańsk