Opieka wytchnieniowa: Ostatnie dni na pozyskanie wsparcia finansowego na uruchomienie usługi

Do końca września organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o wsparcie z programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021”. Na realizację programu w bieżącym roku przeznaczono 30 mln złotych. W przyszłym roku ta kwota ma wzrosnąć do poziomu 50 mln złotych.
W ramach programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021” organizacje pozarządowe otrzymają dofinansowanie na usługi opieki wytchnieniowej zarówno w ramach pobytu dziennego jak i pobytu całodobowego. Program sfinansuje także członkom rodziny lub opiekunom osób z niepełnosprawnością specjalistyczne poradnictwo psychologiczne lub terapeutyczne, a także wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki.
Organizacje pozarządowe, które posiadają statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzą działalność na rzecz tych osób od co najmniej 3 lat, powinny złożyć odpowiedni wniosek w formie papierowej do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych lub składając osobiście w Kancelarii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, albo w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP (oferta opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
Nabór ofert trwa do 30 września 2020 roku. Program będzie realizowany od dnia 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.


 

Źródło: MRPiPS