Zamek w Rabsztynie bez barier. Będzie sporo udogodnień dla osób niewidomych

Zbliża się koniec tegorocznych prac na zamku w Rabsztynie. Inwestycja jest realizowana przez władze Olkusza w ramach projektu „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz – stworzenie nowego produktu turystycznego”. W pałacowym przyziemiu powstaje pawilon do obsługi ruchu turystycznego. Na nowo zostaną zagospodarowane tereny wewnątrz zamkowych murów.
Warto podkreślić, że część zamku zostanie przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. zostaną usunięte progi, co umożliwi samodzielny wjazd osób na wózkach inwalidzkich na dziedziniec zamku dolnego. Również jedna z toalet w podziemnym pawilonie będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
W najbliższym czasie w olkuskim magistracie zostanie rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania „Zapewnienie dostępności zamku w Rabsztynie dla osób niepełnosprawnych realizowane w ramach zadania: „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz – stworzenie nowego produktu turystycznego”. Powstanie aplikacja na tablety i smartfony ułatwiająca zwiedzanie zamku osobom niepełnosprawnym. Zostaną także zakupione audioprzewodniki i tablety, które będą udostępniane niepełnosprawnym turystom. Także strona internetowa zamku zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na terenie zamku zostaną zamontowane tablice informacyjne z opisem w języku polskim i angielskim, a także w alfabecie Braille’a. Będzie również wykonana broszura brajlowska o zamku w Rabsztynie. Ciekawą formą, która umożliwi osobom niewidzącym i niedowidzącym wyobrazić sobie wygląd zamku, stanie się przestrzenna makieta zamku wykonana w formie odlewu z brązu. Taka makieta, pokazująca wygląd zamku w czasach świetności, będzie atrakcją dla wszystkich zwiedzających. Poza tym w ramach zadania zostanie zakupiony elektryczny wózek inwalidzki z kołami terenowymi, schodołaz gąsienicowy oraz tzw. laski-krzesła. Przeprowadzenie tych działań pozwoli na udostępnienie wiosną przyszłego roku całości zamku zwiedzającym.


 

Źródło: UMIG w Olkuszu