MRPiPS: Bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników domów pomocy społecznej to priorytet

Na przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa przeznaczono już ponad pół miliarda złotych unijnych środków w ramach priorytetów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), za które odpowiada Ministerstwo Rodziny.
Z tej puli ok. 327 mln zł przeznaczono  na wsparcie mieszkańców i kadry domów pomocy społecznej w projektach wybranych w trybie nadzwyczajnym. 175 mln zł to środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników placówek. To także ok. 51 mln zł na zwiększenie wartości czterech projektów wspierających DPS realizowanych przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Toruniu, Rzeszowie, Katowicach i Krakowie.
Od początku trwania pandemii wyposażono placówki w tysiące litrów płynów do dezynfekcji, miliony maseczek, rękawiczek, tysiące przyłbic i kombinezonów ochronnych. Oprócz środków unijnych, od wybuchu pandemii z rezerwy celowej budżetu państwa na wsparcie w prowadzeniu domów pomocy społecznej do samorządów trafiło już 50 mln zł. Na początku pandemii było to 20 mln zł, a następnie kolejne 30 mln zł. Sytuacja w domach pomocy społecznej jest tematem szczególnie ważnym dla resortu rodziny.

Nowe regulacje. Zapewnić ciągłość funkcjonowania placówek

Koronawirus nie odpuszcza, musimy dostosować się do panujących warunków i nauczyć funkcjonować w tej nowej rzeczywistości. Wprowadzona została nowa regulacja dotycząca organizacji pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świadczących usługi całodobowo.
Resortowi zależy na zapewnieniu ciągłości ich funkcjonowania w czasie pandemii, a także na bezpieczeństwie pracowników i podopiecznych placówek. Nowe regulacje to odpowiedź na postulaty samorządów prowadzących m.in. domy pomocy społecznej. Warto podkreślić, że wszystko powinno odbywać się w porozumieniu z pracownikami.
Regulacje obejmujące jednostki organizacyjne pomocy społecznej – np. domy pomocy społecznej – dotyczą m.in. kwestii zmiany systemu i rozkładu czasu pracy, świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych, realizowania prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę bez możliwości jego opuszczania, a także doprecyzowania kwestii zapewnienia pracownikom zakwaterowania i wyżywienia poza godzinami świadczenia pracy.


 

Źródło: MRPiPS