MRPiPS: 327 mln zł na wsparcie Domów Pomocy Społecznej – podpisano pierwsze umowy

W czwartek w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się uroczyste podpisanie pierwszych umów na realizację projektów wspierających mieszkańców i kadry Domów Pomocy Społecznej w związku z epidemią COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Na ten cel przeznaczono ok. 327 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wsparciem objęte zostaną łącznie 824 Domy Pomocy Społecznej prowadzone przez gminy i powiaty na terenie całej Polski oraz ponad 82 tys. mieszkańców i ponad 41 tys. pracowników tych placówek. Pomoc finansowa będzie przekazywana Domom Pomocy Społecznej w formie grantów na m.in. dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w DPS, zakup i przeprowadzanie testów na obecność COVID-19, zakup środków ochrony indywidualnej i niezbędnego sprzętu oraz przygotowanie miejsc odbywania kwarantanny.
– Cieszę się, że możemy się spotkać, że będziemy dalej realizować dobrą politykę, która przede wszystkim służy drugiemu człowiekowi. Jako rząd mamy obowiązek, by zadbać o osoby słabsze, potrzebujące pomocy – powiedziała na konferencji minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
Minister oceniła, że mimo trudnego okresu związanego z pandemią koronawirusa sytuacja w domach pomocy społecznej jest bardzo dobra. – Na 824 domy pomocy społecznej w kwarantannie znajdują się pensjonariusze 25 z nich. To są znikome procenty. Jeżeli zderzymy te dane z danymi innych państw europejskich, to Polska zdała egzamin – mówiła minister.
Wiceminister Iwona Michałek podkreśliła z kolei, że „nie ma tragedii w domach pomocy społecznej, ale tylko dlatego, że wszyscy współpracujemy ze sobą”. – Bez tej współpracy nie byłoby w ogóle mowy o tak niskich zachorowaniach, ani o tym, że domy pomocy społecznej i samorządy sobie w tym wszystkim radzą – mówiła wiceminister.
Jako przykład udanej współpracy na linii rząd-samorząd mówiła o zapewnieniu odpowiedniego zabezpieczenia pracowników i osób przebywających w domach pomocy społecznej. Jak podała, do tej pory dla placówek przeznaczono 37 tys. litrów płynu do dezynfekcji, blisko 2 mln maseczek, ponad 3,5 mln par rękawiczek, ponad 500 tys. sztuk przyłbic oraz ponad 110 tys. sztuk kombinezonów.
W czwartek podpisano pierwsze umowy na realizację projektów z marszałkami województw lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Łączna kwota podpisanych umów to ok. 100 mln zł. Dzięki tym środkom wsparcie otrzyma 260 Domów Pomocy Społecznej, w tym ponad 24,5 tys. mieszkańców i ponad 12 tys. pracowników DPS.
Podpisane umowy dotyczą dofinansowania projektów:

  1. • „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” w woj. lubelskim
  2. • „Łódzkie pomaga” w woj. łódzkim
  3. • „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” w woj. małopolskim
  4. • „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” w woj. podlaskim
  5. • „Bezpieczna Przyszłość” w woj. świętokrzyskim

 

Źródło: MRPiPS