Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami – konferencja Urzędu Zamówień Publicznych

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami i projektowanie uniwersalne w zamówieniach publicznych to tematy konferencji organizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych, która 9 grudnia odbywa się w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Konferencję otworzyła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

„Strome schody, ciężkie drzwi, brak podjazdów, brak możliwości komunikacji dla osoby głuchej czy przeszkody, których nie może zobaczyć osoba niewidoma, to wyzwania dla wielu z nas obce, a często spotykane przez seniorów i osoby z niepełnosprawnościami, choćby tymczasowymi. Nawet jeśli dzisiaj ktoś stwierdza, że dostępność go nie dotyczy, powinien zrozumieć, że z upływem czasu jego siły i sprawność będą malały – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.”

„Dlatego wprowadzamy kompleksowe rozwiązania dla poprawy dostępności, a w tych działaniach zaczynamy od siebie. Chcemy, aby każda złotówka wydana na cele publiczne miała w sobie cegiełkę dostępności. W związku z tym aspekt dostępności jest tak bardzo potrzebny w zamówieniach publicznych. Teraz wśród kryteriów zamówień publicznych są oszczędność, ekologia oraz społeczna odpowiedzialność. Zależy nam na tym, aby kolejnym wymogiem stała się dostępność – podkreśliła minister.”

W Polsce kwestie dostępności reguluje ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obowiązująca od lipca 2019 roku. Aby stworzyć dobre warunki do pełnego wdrożenia jej przepisów, konieczne są skoordynowane działania na wielu płaszczyznach oraz uruchomienie środków działających na rzecz dostępności. W tym procesie ważną rolę odgrywają zamówienia publiczne.

„Staramy się, żeby prawo zamówień publicznych ułatwiało stosowanie zasad dostępności. To aktualnie obowiązujące  wprowadziło na polski grunt wszystkie propozycje z dyrektyw unijnych z 2014 roku, które dotyczą między innymi projektowania architektonicznego z uwzględnieniem dostępności. Chcemy, aby przepisy nowego prawa zamówień publicznych również uwzględniały warunki zamawiania zrównoważonego – powiedział Hubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień Publicznych.”

Poszczególne panele konferencji dotyczyły obowiązków instytucji publicznych w świetle ustawy o dostępności , dostępności cyfrowej i architektonicznej, kwestii dostępności w zamówieniach publicznych, a także przykładów rozwiązań zastosowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Uniwersytet Warszawski czy Muzeum Łazienki Królewskie.


 

Źródło: MFiPR