Powiat ostrzeszowski: Ograniczenia w funkcjonowaniu DPS i ŚDS

Zawieszenie działalności środowiskowych domów samopomocy oraz wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej, poprzez m.in. wstrzymanie odwiedzin oraz urlopowania mieszkańców polecił samorządom powiatu ostrzeszowskiego wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Wczoraj, 5 bm. decyzje w tej sprawie wydała z upoważnienia wojewody wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.
Zawieszenie terminowe odwiedzin i urlopowania mieszkańców domów pomocy społecznej na terenie powiatu ostrzeszowskiego polecił staroście ostrzeszowskiemu wojewoda wielkopolski. Czasowe ograniczenie działalności od 10 sierpnia do 13 września br. dotyczy domów pomocy społecznej w miejscowościach Kochłowy, Kobyla Góra i Marszałki. Mieszkańcy placówek do 13 września nie powinni opuszczać dps-ów, za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych. Wstrzymane będą także odwiedziny i urlopowanie mieszkańców. W związku z zagrożeniem koronawirusem, wojewoda polecił także staroście ostrzeszowskiemu oraz burmistrzowi Ostrzeszowa zawiesić działalność środowiskowych domów samopomocy w Doruchowie, Kuźnicy Grabowskiej oraz w Ostrzeszowie. Zawieszenie działalności ma obowiązywać w terminie od 17 sierpnia do 13 września br.
Decyzje podyktowane są aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie powiatu ostrzeszowskiego i mają na celu zabezpieczenie mieszkańców placówek.


 

Źródło: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu