ZUS wznawia kierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej

Jeśli jesteś skierowany na rehabilitację w systemie stacjonarnym, otrzymasz z ZUS zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą wraz z ulotką.
Po otrzymaniu zawiadomienia skontaktuj się z ośrodkiem i podaj aktualny numer telefonu. Ośrodek rehabilitacyjny poinformuje Cię o wystawionym zleceniu na badanie – test w kierunku SARS-CoV-2.
Jeśli jesteś skierowany na rehabilitację w systemie ambulatoryjnym, nie wykonujesz testu w kierunku SARS-CoV-2.
Ważne:

  1. • test wykonasz bezpłatnie,
  2. • test musisz wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego,
  3. • aktualną listę punktów pobrań znajdziesz w serwisie pacjent.gov.pl,
  4. • o wyniku testu poinformuje Cię telefonicznie ośrodek,
  5. • warunkiem przyjęcia na rehabilitację jest negatywny wynik testu.

Na rehabilitację zabierz ze sobą środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki lub przyłbice).
Nie planuj podróży zanim ośrodek nie poinformuje Cię o negatywnym wyniku testu!

Pamiętaj, poinformuj:

  1. • swój oddział ZUS – jeśli nie możesz jechać na rehabilitację,
  2. • ośrodek rehabilitacyjny – o zmianie numeru telefonu.

Jeśli jesteś na kwarantannie albo w izolacji lub przebywasz z osobą w kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, nie możesz zgłosić się do ośrodka! POZOSTAŃ W DOMU! Nie jedź!


 

Źródło: ZUS