Od stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie. Przeczytaj o ile

Założenia do projektu przyszłorocznego budżetu zakładają wzrost PKB o 4 proc. i inflacji o 1,8 proc. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniesie 2 800 zł – to wzrost o 200 zł w porównaniu z 2020 r. i 550 zł – z 2019 r. Do 18,30 zł wzrośnie też minimalna stawka godzinowa.
Rada Ministrów zaproponowała, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniosło 2 800 zł. To wzrost o 7,7 proc. w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w 2020 r., tj. 2 600 zł.
W rezultacie w 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 r.
Przyjęcie tej propozycji spowoduje zwiększenie wydatków budżetu państwa o ok. 385,8 mln zł.
Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa. Ma ona wynieść 18,30 zł. Przyjęcie tej propozycji spowoduje zwiększenie wydatków budżetu państwa o ok. 2,5 mln zł.
W porównaniu do 2015 r. płaca minimalna wzrosła o 850 zł – o 48,6 proc. w ciągu ostatnich pięciu lat. Biorąc pod uwagę propozycję na 2021 r., różnica ta wyniesie 1050 zł, co będzie oznaczało wzrost o 60 proc.


 

Źródło: KPRM