100 mln zł z Funduszu Solidarnościowego na rehabilitację leczniczą. Startuje nowy program świadczeń medycznych dla niepełnosprawnych

W środę, w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg oraz prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski podpisali umowę na realizację rehabilitacji leczniczej z Funduszu Solidarnościowego. W uroczystości uczestniczył również wiceminister MRPiPS, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.
Program „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020” finansowany będzie z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 100 mln zł.
Program skierowany jest do osób powyżej 16. roku życia, które wymagają rehabilitacji leczniczej, a posiadają orzeczenie o lekkim albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

– „Dzięki środkom z Funduszu Solidarnościowego ułatwimy osobom z niepełnosprawnościami dostęp do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja lecznicza pozwala zmniejszyć bariery ograniczające codzienne życie osób niepełnosprawnych. Podnosi sprawność fizyczną i psychiczną, a nawet pozwala odzyskać ich pełną formę. Dzięki rehabilitacji leczniczej osoby niepełnosprawne podejmują lub utrzymują swoją aktywność społeczną i zawodową, na przykład rozpoczynając lub kontynuując naukę lub pracę.

– wskazuje Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Realizacja programu umożliwi osobom z niepełnosprawnościami osiągnięcie
jak najpełniejszej aktywności w życiu społecznym. Natomiast w sytuacji, kiedy osoba z niepełnosprawnością znajduje się pod opieką instytucji wspierających np. domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej czy centrów pomocy rodzinie – program ułatwi jej powrót do samodzielnego funkcjonowania.
Jak podkreśla Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia: „Pieniądze
z Funduszu Solidarnościowego – 100 mln zł – pozwolą na sfinansowanie dodatkowych świadczeń  rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. Zarządzenie w tej sprawie już zostało przygotowane, tak aby po wznowieniu kontraktowania niezwłocznie uruchomić postępowania konkursowe.”
Program „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020” jest pierwszym programem rządowym finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego. W tegorocznym budżecie Funduszu do dyspozycji jest w sumie 260 mln zł na programy rządowe.
Jednocześnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego prowadzone są takie programy wspierające osoby niepełnosprawne jak: Centra opiekuńczo-mieszkalne, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, Opieka wytchnieniowa, Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych.
W ramach Funduszu Solidarnościowego finansowane są także m.in. świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Na ten cel tegoroczny budżet Funduszu wynosi 4,54 mld zł. Do 31 lipca 2020 r.  przyznano ok. 582 tys. świadczeń  uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
W sumie w 2019 roku przeznaczono ok. 22 mld złotych na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, to o ok. 6,6 mld złotych więcej niż miało to miejsce w 2015 r. (15,4 mld zł).


 

Źródło: MRPiPS