Wsłuchaj się w historię Armii Krajowej

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa (Nila) zaprasza do wysłuchania materiałów audio stworzonych w ramach projektu „Wsłuchaj się w historię Armii Krajowej”. Wystawa stała w Muzeum AK dostępna jest dla osób z dysfunkcją wzroku. W ramach projektu “Wsłuchaj się w historię AK” powstała specjalna trasa zwiedzania z audiodeskrypcją oraz makietami i przedmiotami do dotykania.
Poniżej znajdują się pliki w formacie mp3 gotowe do pobrania na przenośny odtwarzacz. Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami i do wizyty w Muzeum.

 1. Wstęp
 2. II RP i Warszawa 1935
 3. Kampania Wrześniowa
 4. Obozy jenieckie i Polskie Siły Zbrojne na zachodzie
 5. Terror
 6. Dwie okupacje
 7. Fragment raportu Rotmistrza Witolda Pileckiego
 8. Pierwszy partyzant i początki konspiracji – podziemia Muzeum AK
 9. Legalizacja i szkolenia
 10. Biuro Informacji i Propagandy
 11. Zaopatrzenie i dywersja
 12. Cichociemni i wywiad
 13. Partyzantka i duszpasterstwo
 14. Powstanie Warszawskie
 15. Postanowienia jałtańskie
 16. Epilog

Projekt “Wsłuchaj się w historię AK – audiodeskrypcja ścieżki” uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje. Wsparcia finansowego udzieliła również Rada Dzielnicy II Grzegórzki.
Projekt powstał we współpracy z Fundacją Kultury Bez Barier, Fundacją Cultura Kultury oraz Make Make Film.
Autorem oprawy dźwiękowej audiodeskrypcji jest Pan Krzysztof Suchodolski.

MUZEUM ARMII KRAJOWEJ im. gen. Emila Fieldorfa “Nila” w Krakowie

ul. Wita Stwosza 12
31-511 Kraków
tel. (12) 410-07-70
fax: (12) 410-07-60
e-mail: biuro@muzeum-ak.pl