Pierwsza Dama: Osoby z niepełnosprawnościami powinny być postrzegane przez pryzmat swoich możliwości

W środę na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala Finałowa Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” organizowanego przez PFRON. W wydarzeniu połączonym z wernisażem prac wzięła udział Agata Kornhauser-Duda. Pierwsza Dama przyznała, że z dumą i pełnym przekonaniem objęła konkurs patronatem honorowym, gdyż ceni „wszystkie te inicjatywy i przedsięwzięcia, które promują aktywizację osób z niepełnosprawnościami oraz ukazują niezwykły potencjał, jaki w tych osobach drzemie”.
Zwycięzcom we wszystkich kategoriach XVII edycji wydarzenia pt. „Podróże moich marzeń” Agata Kornhauser-Duda wręczyła statuetki. – Bardzo cieszę się, że mogę osobiście spotkać się z utalentowanymi artystami, którzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważna w życiu jest wyobraźnia i jak ważne są marzenia – powiedziała. – Bardzo proszę byście Państwo wierzyli w siebie, ponieważ mają Państwo w sobie niezwykłą siłę, której tylko trzeba zaufać – dodała Małżonka Prezydenta, zwracając się do laureatów.
Konkurs plastyczny organizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nieprzerwanie od 2003 roku, by wspierać rozwój osobisty osób z niepełnosprawnościami oraz przyczyniać się do przezwyciężania ich izolacji społecznej. Małżonka Prezydenta podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w organizację przedsięwzięcia, a także opiekunom i kierownikom ośrodków, których podopieczni zaprezentowali swoje prace. – Dziękuję przede wszystkim za tak wspaniałe promowanie twórczych talentów artystów niepełnosprawnych z całej Polski – podkreśliła Pierwsza Dama. W swoim wystąpieniu zaakcentowała także, że jedną z cennych idei konkursu jest zwrócenie uwagi szerszej opinii publicznej na walory artystyczne sztuki osób niepełnosprawnych. – Dziękuję za dokładanie wszelkich starań, by uświadamiać społeczeństwu, że osoby z niepełnosprawnościami powinny być postrzegane nie przez pryzmat swoich ograniczeń, ale przez pryzmat swoich możliwości – stwierdziła.
Małżonka Prezydenta „płynące z serca podziękowania” skierowała do pracowników ośrodków dla osób niepełnosprawnych za to, że inicjują „odpowiednie warunki i stwarzają możliwości”, by ich podopieczni mogli swobodnie realizować swoje pasje. – Dziękuję, że umożliwiają im Państwo dostęp do tego typu przedsięwzięć jak dzisiejszy konkurs, dzięki któremu mogą oni zaistnieć także w szerszej świadomości społecznej – dodała Agata Kornhauser-Duda. Podziękowała także za przełamywanie „stereotypowego myślenia o niepełnosprawności, o życiu oraz o aktywności osób niepełnosprawnych”. – Dziękuję, że wspierają Państwo samorealizację osób niepełnosprawnych i – nie mam co do tego wątpliwości – dzięki takim przedsięwzięciom, jak konkurs podopieczni ośrodków dla osób z niepełnosprawnościami mogą też uwierzyć we własne siły, mogą podnosić swoją samoocenę, ale przede wszystkim mogą wzbudzić w sobie motywację do przełamywania barier i do działania – zakończyła Małżonka Prezydenta.
Adresatami konkursu są uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, podopieczni środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawni mieszkańcy domów pomocy społecznej. Prace zostały ocenione w pięciu kategoriach obejmujących szeroką gamę technik plastycznych i artystycznych: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, tkanina i aplikacja, rzeźba kameralna i płaskorzeźba oraz fotografia. W każdej z kategorii przewidziano po trzy nagrody dla placówek zgłaszających oraz nagrody dla ich autorów. Galę umiliły występy uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia przy Zespole Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie oraz wokalno-instrumentalnego zespołu AGNUS DEI.
Wszyscy laureaci tegorocznej edycji konkursu, osoby wyróżnione i ich opiekunowie na zaproszenie Pierwszej Damy zwiedzili dziś rano Pałac Prezydencki.


 

Źródło: prezydent.pl