Skansen w Wygiełzowie z nową ofertą dla niepełnosprawnych dzieci

W Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie powstaje edukacyjny ogród sensoryczny dla dzieci z dysfunkcjami narządów zmysłu: wzroku, słuchu oraz z dysfunkcjami fizycznymi, który pozwoli im na pobudzenie zmysłów i emocji poprzez możliwość doświadczenia różnych rodzajów nawierzchni, zapachów i kolorów. Ogród będzie gotowy jesienią tego roku.
Ogród zostanie podzielony na dwie części: strefa nawiązująca do tradycji i historii miejsca, w tym strefa gliny, strefa wikliny, strefa roślin, ogrodu, strefa budownictwa oraz strefa „wrażeń” : zapach, dźwięk, kolor, dotyk.  W projekcie uwzględniono także miejsce do aktywności fizycznej – integracyjny plac zabaw z urządzeniami przeznaczonymi dla dzieci niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach.
W ramach inwestycji zaplanowano wymianę  nawierzchni przestrzeni projektowanego obszaru ogrodu i przyległego do niego ryneczku, w sposób nawiązujący do tradycyjnych nawierzchni dawnych rynków małych miasteczek.
Dotychczas wykonano  nawierzchnię klinkierową oraz drewnianą, w strefie rynku oraz zamontowano ławki. Częściowo wykonano nawierzchnię brukową w obrębie rynku oraz wykonano instalację oświetlenia zewnętrznego i zamontowano lampy. Na  integracyjnym placu zabaw znajdują się już huśtawka, karuzela, oraz piaskownica, a także tzw. bezpieczna nawierzchnia. Gotowa jest też nawierzchnia ścieżki ogrodu sensorycznego, wymurowano konstrukcje kwietników w strefie wejściowej oraz podmurówkę pod ścianki sensoryczne roślinne.
Założenie działania ogrodu ma charakter poznawczy i stymulujący. Ma pełnić funkcję dydaktyczną, rewalidacyjną oraz terapeutyczną.
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu Muzea otwarte.
Projekt „Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020


 

Źródło: www.malopolska.pl