„Wyborczy rentgen z Fundacją Mir” – Waldemar Witkowski

Urodził się 29 października 1953 r. w Poznaniu.
Przewodniczący UNII PRACY, partii która na polskiej scenie politycznej funkcjonuje od 28 lat, a jej założycielami byli Aleksander Małachowski, Karol Modzelewski, Ryszard Bugaj, Marek Pol.
– Były wicewojewoda wielkopolski i wiceprzewodniczący sejmiku województwa wielkopolskiego
– Członek Prezydium Europejskiej Partii Socjalistów
– Działacz sportowy, prezes Poznańskiego Klubu Sportowego ”Posnania”.
– Od wielu lat związany z ruchem spółdzielczym. Aktualnie pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.
– Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu oraz krajowy działacz spółdzielczości mieszkaniowej.
– Od lat działacz społeczny i polityczny pomagający w rozwiązywaniu codziennych problemów mieszkańcom Wielkopolski.
Waldemar Witkowski od zawsze głosił: po pierwsze człowiek, po drugie praca i po trzecie gospodarka pozostająca w symbiozie ze środowiskiem.

Obietnice wyborcze:

  1. • Emerytury i renty bez podatku
  2. • Likwidacja KRUS przez połączenie z ZUS i utworzenie jednolitej organizacji rentowoemrytalnej
  3. • Utworzenie jednolitej jednostki podległej Ministrowi Zdrowia dotyczącej orzecznictwa medycznego co do stanu zdrowia ubiegających się o rentę (wyłączenie z ZUS i KRUS)
  4. • Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku

 

Źródło: www.witkowski2020.pl