Gdańsk: Od 29 czerwca łatwiej o kartę „N+” dla osób niepełnosprawnych

29 czerwca 2020 r. wejdą w życie nowe zasady zmieniające funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku. Część z nich dotyczyć będzie wydawania karty „N+”, umożliwiającej osobom niepełnosprawnym bezpłatny postój w Strefie Płatnego Parkowania i nowej Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania. Nowe procedury ułatwią osobom z niepełnosprawnościami uzyskanie takiej karty.
Od 29 czerwca 2020 karta „N+” wydawana będzie nie tak jak do tej pory na konkretny pojazd, a na osobę. Oznacza to, że aby otrzymać kartę „N+” osoba niepełnosprawna nie będzie musiała posiadać pojazdu, czy zdolności do jego prowadzenia. Według nowych zasad karta „N+” wydawana będzie zarówno dla osoby niepełnosprawnej, która jest kierowcą, ale również pasażerem. Dzięki tym zmianom umożliwiony zostanie transport osób niepełnosprawnych, również dzieci, przez ich opiekunów różnymi pojazdami.
Dokumentem, na podstawie którego osoby niepełnosprawne będą mogły otrzymać kartę „N+” jest orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w Gdańsku jest to Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Osobami uprawnionymi do otrzymania karty „N+” dla kierowcy są osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolach 05-R „upośledzenie narządu ruchu” i/lub 10-N „choroby neurologiczne”. W przypadku ubiegania się o kartę „N+” dla pasażera uprawnione do jej otrzymania są osoby z orzeczeniami o ww. symbolach, a także osoby posiadające orzeczenie 04-O „choroby narządu wzroku”.
Aby móc wykorzystać kartę „N+” do bezpłatnego postoju w Strefie Płatnego Parkowania (zarówno na miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych, jak i na miejscach ogólnodostępnych) należy posiadać również kartę parkingową wzoru europejskiego. Obie karty należy umieścić za przednią szybą na desce rozdzielczej w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia kart (hologram) oraz umożliwiające odczytanie ich numerów i dat ważności przez kontrolera.
Karta „N+” będzie wydawana na okres 3 lat, jednak nie dłużej niż ważność orzeczenia.


 

Źródło: Biuro Prasowe GZDiZ w Gdańsku