Wrocław: Centrum Kultury zaprasza do udziału w integracyjnych warsztatach artystycznych

„Drzwi Otwarte – Integracja” to projekt, którego misją jest edukacja i rozwijanie artystycznych pasji osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Przez dwa miesiące sześć grup: teatralna, muzyczno-wokalna, filmowa, literacko-fotograficzna, komiksowa i cukiernicza będą współpracować m.in. nad spektaklem, koncertem, reportażem, filmem i komiksem.
W życiu codziennym zwykle tylko się mijają. Wiedzą o sobie, jednak podchodzą do siebie bez ciekawości. Osoby zmagające się z niepełnosprawnościami i pełnosprawne. Centrum Kultury Wrocław Zachód od 2002 roku konsekwentnie realizuje ideę stworzenia nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych i technicznych, które pozwolą osobom „wykluczonym z kultury” na rozwijanie artystycznych zainteresowań. Tym razem zaprasza do spotkania, które ma stać się pomostem do wzajemnego porozumienia i szansą do rozwijania artystycznych pasji.
Głównym celem warsztatów w ramach „Drzwi Otwarte – Integracja” jest współpraca osób reprezentujących różne kultury, języki i percepcje świata. Organizator chce pobudzić potrzebę odbioru kultury, a także zapewnić uniwersalną przestrzeń do spotkania i ekspresji jednych i drugich w muzyce, teatrze oraz filmie animowanym. Udział w zajęciach wpłynie korzystnie na integrację osób z niepełnosprawnością i pełnosprawnych,  myślenie abstrakcyjne, a także zainspiruje do podejmowania kolejnych działań artystycznych.
W połowie września Centrum Kultury Wrocław – Zachód rozpoczyna sześć rodzajów warsztatów:

  1. • MUZYCZNO-WOKALNE – zajęcia skierowane do 5-10-osobowej grupy osób z niepełnosprawnością wzroku i ruchu i pełnosprawnych. Uczestnicy pod okiem profesjonalnych muzyków przygotują wspólny koncert, który zaprezentują podczas Międzynarodowego Przeglądu Twórczości Osób z Niepełnosprawnością TON 2020.
  2. • TEATRALNE – 5-10-osobowa grupa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub ruchową i pełnosprawnych stworzy spektakl teatralny. Scenariusz zostanie oparty na podstawie historii Dolnego Śląska i losów jego mieszkańców po II wojnie światowej. Warsztat poprowadzi Angelika Pytel. Uroczysta premiera odbędzie się podczas TON 2020.
  3. • FILMOWE – warsztaty dla osób z niepełnosprawnością słuchu i pełnosprawnych (od 5 do 10 osób). W trakcie (np. czterech czterogodzinnych) spotkań uczestnicy poznają podstawowe techniki realizacji filmów. Efektem warsztatów będą filmy krótkometrażowe.  Muzykę do każdego z filmów skomponuje Paweł Rychter. UWAGA! Znajomość języka migowego nie jest obowiązkowa!
  4. • LITERACKO-FOTOGRAFICZNE – podczas uczestnicy warsztatów (od 5 do 10 osób) dowiedzą się jak znaleźć dobry temat na reportaż literacki, jak zbierać materiały, jak „ugryźć” temat, jaka jest rola autora oraz jak skomponować zebrany materiał w spójną całość. Po zapoznaniu się z teorią uczestnicy będą mieli okazję stworzyć autorskie reportaże na wybrany przez siebie temat. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji doświadczonego dziennikarza, z którym na bieżąco będą konsultować efekty swojej pracy. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają także podstawy fotoreportażu Przy pomocy własnych aparatów wykonają fotografie do autorskiego reportażu. Teksty i zdjęcia powstałe w czasie warsztatów zostaną opublikowane na stronie Centrum Kultury Wrocław – Zachód i mediach społecznościowych. Warsztat przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną i słuchu.
  5. • KOMIKSOWE – podczas zajęć uczestnicy z niepełnosprawnością słuchu i pełnosprawni (od 5 do 10 osób), intelektualną oraz ruchową poznają podstawowe zasady i techniki tworzenia komiksów; pod okiem profesjonalnego scenarzysty i rysownika komiksów przygotują swoje pierwsze, krótkie, kilku obrazkowe historie. Warsztaty będą miały nie tylko charakter edukacyjny, ale też terapeutyczny. Uczestnicy będą mieli okazję wyrazić w nietypowy sposób emocje, z którymi zmagają się na co dzień. Ćwiczenia pozwolą  osobom z niepełnosprawnością i pełnosprawnym na spotkanie i szczególną wymianę myśli wyrażoną w formie komiksu.
  6. • CUKIERNICZE – uczestnicy warsztatów (od 5 do 10 osób) zostaną wprowadzeni w tajniki cukiernictwa artystycznego; uczestnicy będą doskonalić m.in. swoje umiejętności manualne i koncentrację. Przed rozpoczęciem zajęć każdy z uczestników otrzyma specjalny pakiet materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania warsztatowych zadań. W trakcie zajęć poznają technikę, a następnie stworzą dekorację wypieków okolicznościowych (babeczek, tortów, ciast). Efekty pracy uczestników zostaną sfotografowane i zamieszczone na stronie CKWZ i w mediach społecznościowych. Warsztat szczególnie adresowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Każdy z weekendowych warsztatów składa się z siedmiu trzygodzinnych spotkań (łącznie 21 godzin pracy).
Integracyjne warsztaty muzyczno-wokalne, teatralne, filmowe, literacko-fotograficzne, komiksowe i cukiernicze dla osób pełnosprawnych i z niepełnosprawnością startują w Centrum Kultury Wrocław – Zachód w połowie września i potrwają do końca października. Do udziału zaproszeni są zarówno dorośli, jak i młodzież powyżej 18. roku życia.
Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędu Miasta Wrocławia.
Warsztaty rozpoczynają się 12 września.
Udział jest bezpłatny.
Zapisy do 2 września drogą mailową pod adresem biuro@ckwz.pl


 

Źródło: mat. pras. / CKWZ