„Wyborczy rentgen z Fundacją Mir” – Robert Biedroń

Urodził się 13 kwietnia 1976 r. w Rymanowie.
Syn Zdzisława i Heleny. Ma dwóch młodszych braci i młodszą siostrę. Jego matka należała do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, a ojciec do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wychowywał się w rodzinie dotkniętej przemocą domową i alkoholizmem.
Jego rodzice postanowili zapisać go do technikum hotelarskiego w Ustrzykach Dolnych, ponieważ uczono tam trzech języków obcych naraz (francuskiego, rosyjskiego i angielskiego), a Robert Biedroń wykazywał zainteresowanie językami obcymi. W 1991 wyjechał do Ustrzyk Dolnych i zamieszkał w internacie. W czasie swojego pobytu w tej miejscowości uświadomił sobie, że jest gejem. Jak wspominał, w szkole twierdzono, że orientacja homoseksualna jest zboczeniem, zaburzeniem i grzechem, na skutek czego przeżywał kryzys psychiczny, a nawet miewał myśli samobójcze.
W 1995, w czasie pobytu w Berlinie, zapoznał się z działalnością organizacji LGBT Manometer. Wtedy postanowił zająć się działalnością społeczną na rzecz mniejszości seksualnych. Technikum ukończył w następnym roku. Następnie rozpoczął studia politologiczne na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W czasie studiów był związany z olsztyńską grupą Stowarzyszenia Grup Lambda. W 1998 zapisał się do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, przystąpił również do jej organizacji młodzieżowej. Po przekształceniach partyjnych został działaczem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2003 uzyskał tytuł zawodowy magistra nauk politycznych.
Podjął również studia doktoranckie na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, których nie ukończył. Został absolwentem Szkoły Liderów Politycznych i Społecznych oraz Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W czasie swojego pobytu w Ustrzykach Dolnych zdobył uprawnienia przewodnika górskiego. Deklaruje znajomość języków angielskiego, francuskiego, rosyjskiego i włoskiego.
Jest otwarcie zdeklarowanym gejem. Od 2002 jest związany z Krzysztofem Śmiszkiem, od 2019 działaczem Wiosny oraz posłem na Sejm IX Kadencji.
Deklaruje się jako ateista.
Jego hobby to czytanie książek i bieganie. Także jest kolekcjonerem figurek przedstawiających Maryję z Nazaretu (posiada ich ponad 400), w czym nie przeszkadza mu to że jest ateistą.

Obietnice wyborcze:

Kandydat Lewicy na prezydenta w swoim programie nie zamieścił konkretnych propozycji dla niepełnosprawnych wyborców, natomiast kilka punktów z Jego programu jest wartych uwagi:

  1. • Emerytura minimalna – 1600 złotych na rękę, która będzie rosła wraz z płacą minimalną, a dodatkowo proponuje wprowadzenie tzw. „renty wdowiej” czyli zachowanie prawa do emerytury po zmarłym małżonku;
  2. • Leki za 5 złotych – Wprowadzenie ustawowej gwarancji, że leki na receptę nie będą droższe niż 5 złotych. Taka sama zasada będzie dotyczyć wyrobów medycznych, takich jak pompy insulinowe, aparaty słuchowe, inhalatory. Dzieci, emeryci, renciści, kobiety w ciąży i pacjenci po przeszczepach będą mieli bezpłatne leki;
  3. • Milion tanich mieszkań na wynajem – Budowa miliona mieszkań na terenach należących do Skarbu Państwa, których koszt najmu nie będzie przekraczał 20 zł za m².

 

Źródło: Wikipedia Creative Commons: uznanie autorstwa / www.robertbiedron.pl