Toruń: Miasto „ma oko na dzieciaka”. Chcą przebadać okulistycznie 9 tysięcy dzieci

„Toruń ma oko na dzieciaka” – tak brzmi nazwa programu polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat. O przyjęciu tego programu zdecydują radni podczas sesji Rady Miasta Torunia w dniu 18 czerwca 2020 r.
Program pn. „Toruń ma oko na dzieciaka” dotyczy prowadzenia wczesnej diagnostyki wad wzroku u dzieci i wdrożenia właściwego postępowania terapeutycznego. Jest to rozszerzenie katalogu tzw. świadczeń gwarantowanych finansowanych ze środków publicznych. W ramach badania sprawdzona zostanie: ostrość wzroku, poprawność ustawienia gałek ocznych, badane będzie dno oka oraz wykryta ewentualna wada wzroku.
Szacuje się, że programem zostanie objętych w Toruniu ok. 1500 dzieci pięcioletnich rocznie (w sumie prawie 9000 w ciągu 6 lat). Oznacza to, że min. 80% dzieci w tym wieku zostanie zgłoszonych do programu przez swoich rodziców i opiekunów. Dzięki temu uda się zwiększyć wykrywalność wad wzroku u dzieci pięcioletnich o co najmniej 20%.
Roczny koszt realizacji tego programu wyniesie ok. 104 tys. zł. – Spodziewamy się możliwości pozyskania 40 procent potrzebnej kwoty ze środków zewnętrznych Narodowego Funduszu Zdrowia – wyjaśnił prezydent Michał Zaleski. Aktualnie w Toruniu wykorzystywane są środki Funduszu na realizację dwóch programów polityki zdrowotnej: „Postawa to podstawa” oraz „Toruń olśniewa uśmiechem”.
Statystyki krajowe pokazują, że w ostatnich latach wzrasta odsetek dzieci krótkowzrocznych, osiągając poziom 20% populacji w wieku 20 lat. Według ocen specjalistów odpowiednia i wykonana jak najwcześniej (jeszcze przed rozpoczęciem przez dzieci nauki szkolnej) korekta wad wzroku może zapobiec opóźnieniom w rozwoju psychoruchowym dzieci oraz uchronić je przed problemami w nauce czytania i pisania.


 

Źródło: UM Toruń