18 edycja konkursu plastycznego „Sztuka osób niepełnosprawnych” – PFRON zaprasza do nadsyłania prac

Pod hasłem „Tajemnica mojej wyobraźni” odbędzie się 18. edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do udziału zaprasza uczestników warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej. Termin składania prac, z powodu epidemii, został wydłużony do 30 września.
Organizowany od 2003 roku konkurs to największy przegląd twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Ubiegłoroczna edycja, której towarzyszyło hasło „Podróże moich marzeń”, zgromadziła prawie 2000 prac. Były one oceniane przez znanych i cenionych artystów plastyków, historyków sztuki i etnografów.
W tym roku tematem przewodnim  jest „Tajemnica mojej wyobraźni”. Prace są nagradzane w pięciu kategoriach: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja oraz fotografia.
Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem:
http://www.sztuka.pfron.org.pl/regulamin-konkursu/
Odnośnik otworzy się w nowej karcie.


 

Źródło: kom. PFRON