Łódź: Oszukali kilkadziesiąt osób starszych i niepełnosprawnych przy sprzedaży i zamianie mieszkań

Prokuratura Regionalna w Łodzi skierowała akt oskarżenia przeciwko dziewięciu osobom oskarżonym o dokonywanie oszustw przy sprzedaży około trzydziestu lokali mieszkalnych na szkodę przewlekle chorych, starszych lub niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi. Dodatkowo, ośmiu osobom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a notariuszowi sporządzającemu akty notarialne z udziałem osób nie mogących zrozumieć znaczenia dokonywanych czynności zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków wynikających z ustawy Prawo o notariacie.
Zarzuty obejmują okres od jesieni 2012 do roku 2014, obejmują one łącznie 28 czynów wypełniających znamiona oszustwa lub usiłowania oszustwa, nadto zarzuty dotyczą także podrabiania i użycia podrobionych dokumentów, a także gróźb karalnych i naruszenia miru domowego.
W toku śledztwa ustalono, iż osoby oskarżone w tej sprawie zajmowały się wyszukiwaniem w łódzkich spółdzielniach mieszkaniowych, głównie Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” ogłoszeń o chęci zamiany lub sprzedaży zadłużonego lokalu. Po znalezieniu odpowiednich ofert kontaktowali się z właścicielem składając ofertę „współpracy”. Jednocześnie, składali wobec pokrzywdzonych, z reguły osób nieporadnych, starszych lub przewlekle chorych, zapewnienia, iż należące do nich mieszkania zostaną sprzedane za odpowiednią cenę, ze środków uzyskanych ze sprzedaży spłacone zostaną zadłużenia, zaś reszta uzyskanej kwoty zostanie przekazana pokrzywdzonym. Dodatkowo, podejrzani zapewniali pokrzywdzonych, iż zostaną im przydzielone inne lokale o odpowiednim, porównywalnym standardzie.
Oskarżeni nakłaniali także pokrzywdzonych do udzielania im pełnomocnictw do wykonywania na ich rzecz wszelkich czynności prawnych dotyczących zamiany i sprzedaży mieszkań. Pełnomocnictwa takie sporządzane były w formie aktów notarialnych w kancelarii notarialnej prowadzonej przez oskarżoną w sprawie notariusz z Aleksandrowa Łódzkiego. W wielu przypadkach treść pełnomocnictw była z góry ustalona przez oskarżonych bezpośrednio z notariuszem, zaś pokrzywdzeni nie mieli na nią żadnego wpływu. Bardzo często przygotowywane pełnomocnictwa zawierały klauzulę, iż nie mogą zostać odwołane, jak również zapis, iż zachowują one ważność nawet w przypadku śmierci pokrzywdzonego. Jak wynika z materiałów sprawy, akty notarialne nie były pokrzywdzonym odczytywane, a ich treści w żaden sposób im nie tłumaczono.
Po uzyskaniu pełnomocnictw, nierzadko tego samego dnia, oskarżeni dokonywali transakcji sprzedaży mieszkań, przy czym w większości przypadków lokale sprzedawane były poniżej ich wartości rynkowej. Z kwot sprzedaży pokrzywdzonym nie przekazywano należnej im, a pozostałej po spłacie zadłużenia części. W wielu przypadkach, wykorzystując nieporadność pokrzywdzonych oskarżeni przekazywali im do podpisania pokwitowania, z których wynikało, iż otrzymywali oni wskazane kwoty w gotówce, co faktycznie nie miało miejsca.
Oskarżeni nie zapewniali również pokrzywdzonym innych mieszkań, bądź też przekazywano do ich dyspozycji lokale o zdecydowanie niższym standardzie, mieszczące się z reguły w niewyremontowanych kamienicach. W przypadku, kiedy pokrzywdzeni nie chcieli dobrowolnie opuścić zajmowanych lokali, oskarżeni podejmowali szereg działań zmierzających do osiągnięcia tego skutku, na przykład wymieniali zamki w lokalach bez pozostawienia pokrzywdzonym kluczy lub wywozili pod ich nieobecność należące do nich przedmioty.
Powołani w toku śledztwa biegli psychiatrzy stwierdzili, że w kilkudziesięciu przypadkach akty notarialne sporządzone były z udziałem pokrzywdzonych nie mogących zrozumieć znaczenia dokonywanych czynności. Ujawniono także przypadki sporządzenia aktów notarialnych, w których treści zatajano fakt śmierci osób zbywających prawa do mieszkań.
Śledztwo w sprawie prowadzone było od jesieni 2014 roku. W jego toku część spośród osób objętych zarzutami przyznała się do popełnienia zarzucanych im czynów, a treść ich wyjaśnień dała podstawę do ustalenia sposobu działania sprawców. W dniu wczorajszym liczący 350 stron akt oskarżenia skierowano do Sądu Okręgowego w Łodzi.
Wcześniej, w grudniu 2019 roku, jedna z osób współdziałających z osobami objętymi wczoraj skierowanym aktem oskarżenia, skazana została w odrębnym postępowaniu za podrobienie testamentu, wykorzystanego następnie podczas jednej z transakcji przeprowadzonych przez oskarżonych.


 

Źródło: Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi