Łódź: Do mieszkań chronionych w zrewitalizowanych kamienicach wprowadzili się lokatorzy

Adrianna, Aleksandra, dwie Anny, Jarosław, Kalina, Krzysztof, Marta, Mikołaj, Piotr, Sebastian, Tomasz oraz Wojciech zamieszkali już w trzech oddanych w tym roku do użytku mieszkaniach chronionych ulokowanych w zrewitalizowanych kamienicach w centrum miasta i przeznaczonych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (ruchową, sprzężoną, intelektualną, a także z zaburzeniami psychicznymi). Wkrótce do tego grona pełnoletnich łodzian dołączy jeszcze troje lokatorów, którzy wprowadzą się do czwartego tego typu lokum.
Cztery mieszkania chronione dla łodzian z niepełnosprawnościami mieszczą się – po jednym w każdej lokalizacji – w odnowionych kamienicach: przy ul. Kilińskiego 39 (nieco ponad 108 mkw.; 3 miejsca), przy ul. Sienkiewicza 56 (niemal 94 mkw.; 3 miejsca), przy ul. Sienkiewicza 79 (niespełna 200 mkw.; 5 miejsc) oraz przy ul. Wschodniej 42 (prawie 146 mkw.; 5 miejsc). Każde z lokum jest w pełni umeblowane i wyposażone we wszystkie niezbędne sprzęty oraz urządzenia umożliwiające i ułatwiające codzienne funkcjonowanie lokatorów. Poza więc m.in. łóżkami, szafkami, tradycyjnym sprzętem AGD (np. pralkami, odkurzaczami, żelazkami i lodówkami), pościelą, zestawem naczyń w dedykowanych mieszkaniach znajduje się także rehabilitacyjne wyposażenie potrzebne osobom poruszającym się na wózkach (windy, podnośniki, krzesła kąpielowe, dostosowane meble i sprzęt AGD).
– Mieszkania chronione to takie mieszkania do zadań specjalnych – mówi Marlena Mazerant, kierownik Wydziału Pomocy Stacjonarnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Stacjonarnej w Łodzi. – Dają nie tylko dach nad głową, ale przede wszystkim uczą, wspierają, rozwijają, a poza tym usprawniają umiejętności i zachowania niezbędne w samodzielnym funkcjonowaniu. Wyróżniamy dwa rodzaje takich mieszkań: treningowe oraz wspierane. Dzięki pobytowi w pierwszym typie lokum, w warunkach, które są zbliżone do domu rodzinnego, osoby mają okazję sprawdzić i nauczyć się funkcjonowania w środowisku odpowiadającym właściwemu miejscu zamieszkania. Lokale wspierane natomiast są przeznaczone dla tych osób, które potrzebują bardziej intensywnego wsparcia niż pomoc w postaci usług opiekuńczych. Takie mieszkania są także alternatywą dla domów pomocy społecznej.
Lokale przy ul. Kilińskiego 39 oraz przy ul. Sienkiewicza 56 są mieszkaniami treningowymi, a te przy ul. Sienkiewicza 79 oraz ul. Wschodniej 52 – mieszkaniami wspieranymi. W dwóch pierwszych czas pobytu dla osoby z niepełnosprawnością wynosi od 3 do 12 miesięcy, a w dwóch ostatnich – do dwóch lat. W każdej ze wskazanych lokalizacji – w zależności od profilu lokum oraz potrzeb jego lokatorów – będą pojawiali się opiekunowie mieszkania i asystenci osób z niepełnosprawnością, którzy zostali zapewnieni przez wyłonionych w konkursach operatorów poszczególnych lokalizacji. Lokalami przy ul. Kilińskiego 39 oraz ul. Sienkiewicza 79 opiekuje się Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”, a tymi przy ul. Sienkiewicza 56 oraz ul. Wschodniej 42 – Stowarzyszenie „POMOST”. Zadaniem operatorów jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami zakwaterowanych we wspomnianych mieszkaniach m.in. w wykonywaniu niezbędnych czynności w życiu codziennym, jak również w utrzymaniu i rozwijaniu samodzielności danej osoby na poziomie jej możliwości.
– Mieszkania chronione oznaczają w praktyce prawo do bezpiecznego, niezależnego życia i prawo do podejmowania decyzji o swoim życiu – mówi Marcin Urbaniak, vice przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Pomocy „Słyszę Serce”. – Są to prawa i potrzeby ważne dla każdego z nas. Cieszę się, że Miasto Łódź wspiera taki kierunek.
– Opieka nad mieszkaniami chronionymi to bardzo ważny krok naprzód w naszej działalności nakierowanej na wspieranie osób po kryzysach psychicznych w procesie ich usamodzielniania i otworzenie drogi, która dla części osób była dotychczas po prostu zamknięta – mówi Ewa Nowaczyńska, prezes Stowarzyszenia „POMOST”. – Jest to droga do samodzielności, bez której niektórzy z naszych podopiecznych nigdy nie mieliby szansy na pełne uniezależnienie się od stałej opieki opiekunów, najczęściej rodziców – lub też szansa na to byłaby niewielka. Dla osób po kryzysach psychicznych samodzielne mieszkanie często stanowi tak duże wyzwanie, że nie są oni w stanie go podjąć.
O możliwość pobytu w mieszkaniu chronionym dla osób z niepełnosprawnościami może ubiegać się pełnoletni łodzianin posiadający orzeczenie o niepełnosprawności z właściwym stopniem i symbolem lub też posiadający zaświadczenie lekarskie wystawione na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz zaświadczenie o udziale w terapii. Osoby starające się o tego rodzaju lokum nie mogą poza tym wymagać całodobowego wsparcia. Za pobyt w przydzielonym pokoju każda osoba jest zobowiązana do comiesięcznej opłaty w wysokości 30 procent miesięcznego dochodu.
– Zdecydowałam się ubiegać o miejsce w mieszkaniu chronionym, ponieważ chcę być bardziej samodzielna – mówi Ola, lokatorka jednego z czterech wspomnianych mieszkań chronionych. – Mimo że jestem dorosła, miewam problemy z niektórymi, codziennymi czynnościami, jak np. obsługa internetowego konta bankowego czy obsługa niektórych urządzeń znajdujących się w mieszkaniu. Niełatwo jest mi także zorganizować swoją codzienność, m.in. zakupy. Do tej pory mieszkałam z mamą i być może przez to trudno było mi zmotywować się do ćwiczenia zadań, z którymi mam kłopot. Wiem jednak, że kiedyś przyjdzie czas, iż zostanę naprawdę sama i chcę być do tego lepiej przygotowana.
– Starałem się o mieszkanie chronione głównie po to, by się usamodzielnić – mówi Mikołaj, także lokator jednego z czterech wspomnianych mieszkań chronionych. – Jest szansa na reemisję choroby oraz odstawienie leków, a samodzielne mieszkanie może mi w tym pomóc. Poszukuję też pracy, ale nie mam doświadczenia zawodowego, a takie mieszkanie pomoże mi być pewniejszym. Będę mógł też normalnie funkcjonować wśród rówieśników.
Zgłoszenia od zainteresowanych mieszkaniami chronionymi przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami są przyjmowane cały czas, ponieważ w przydzielonym lokum będzie można spędzić wspomniany już określony okres. Każda pierwsza decyzja jest wydawana na trzy miesiące. Wszelkie szczegółowe informacje na temat mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnościami można uzyskać w Wydziale Pomocy Stacjonarnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, pod numerem telefonu: (42) 685 43 79 (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17).
Wymienione mieszkania nie są jedynymi chronionymi i przeznaczonymi dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, które zostaną ulokowane w zrewitalizowanych kamienicach w Łodzi. Takie lokum funkcjonuje już od końca ubiegłego roku przy ul. Gdańskiej 8 (jest w nim 5 miejsc). W najbliższych latach – po zakończonej, kompleksowej renowacji kolejnych budynków – takich mieszkań chronionych przybędzie jeszcze sześć. Znajdzie się w nich w sumie 25 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Pojawią się w odnowionych kamienicach przy: ul. Legionów 20 (3 miejsca), ul. Mielczarskiego 22 (4 miejsca), ul. Piotrkowskiej 115 (3 miejsca), ul. Włókienniczej 3 (5 miejsc), ul. Wschodniej 35 (5 miejsc) oraz ul. Zachodniej 56 (5 miejsc). Miasto Łódź prowadzi także mieszkania chronione dla osób z niepełnosprawnościami poza obszarem rewitalizowanym – jest w nich w sumie 40 miejsc. Znajdują się one w następujących lokalizacjach: ul. Krawiecka 10 abc, ul. Łagiewnicka 102/116, ul. Municypalna 4, ul. Traktorowa 90, ul. Wojska Polskiego 136/138, ul. Zawiszy Czarnego 22 oraz Jedlicze A koło Grotnik (ul. Jedlinowa 42/44).


 

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Prezydent Miasta Łodzi