Łódź: Mieszkanie dla osób z niepełnosprawnościami w odnowionej kamienicy przy ul. Włókienniczej

Pięcioro pełnoletnich łodzian z niepełnosprawnościami zamieszka wkrótce w mieszkaniu chronionym ulokowanym na poddaszu zrewitalizowanej kamienicy przy ul. Włókienniczej 3. Pieczę nad tym lokum sprawuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. Wybrany został właśnie operator dla tej lokalizacji – jest nim Stowarzyszenie „POMOST”. Operator za pośrednictwem opiekunów będzie wspierać osoby z niepełnosprawnościami przebywające we wspomnianym lokalu m.in. w wykonywaniu niezbędnych czynności w życiu codziennym, jak również w utrzymaniu i rozwijaniu samodzielności danej osoby na poziomie jej możliwości.
Mieszkanie chronione znajdujące się w kamienicy przy ul. Włókienniczej 3 ma 180 mkw. powierzchni, na którą składa się: pięć pokoi (po jednym dla każdego lokatora z niepełnosprawnością), pokój opiekuna, pokój dzienny z aneksem kuchennym i jadalnią, dwa pomieszczenia gospodarcze oraz pralnia. Lokum jest umeblowane i wyposażone w sprzęty oraz urządzenia umożliwiające i ułatwiające codzienne funkcjonowanie lokatorów, którzy wkrótce w nich zamieszkają. Koszty całkowitej, kompleksowej rewitalizacji kamienicy przy ul. Włókienniczej 3 to nieco ponad 6 mln zł. Koszt powstania oraz wyposażenia znajdującego się w tej lokalizacji mieszkania chronionego jest wliczony do tej kwoty. Operator lokum otrzyma również jednorazowo z budżetu Miasta Łodzi sumę 18 tys. zł na zakup dodatkowego, niezbędnego wyposażenia.
Lokal przy ul. Włókienniczej 3 będzie mieszkaniem wspieranym. Czas pobytu dla osoby z niepełnosprawnością w takim lokum to maksymalnie dwa lata, w szczególnych przypadkach z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
– Mieszkanie chronione wspierane to miejsce dla osób, które potrzebują bardziej intensywnego wsparcia niż pomoc w postaci usług opiekuńczych – mówi Piotr Kowalski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ds. programów społecznych i osób z niepełnosprawnościami. – Tego rodzaju mieszkanie stanowi również alternatywę dla domu pomocy społecznej. Dzięki korzystaniu z niego osoba z niepełnosprawnością ma możliwość niezależnego życia. Uruchamianie takich miejsc to kierunek, w którym chcemy zmierzać.
O możliwość pobytu w takim mieszkaniu, jak to przy ul. Włókienniczej 3 może ubiegać się pełnoletni łodzianin posiadający orzeczenie o niepełnosprawności z właściwym stopniem i symbolem lub też posiadający zaświadczenie lekarskie wystawione na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz zaświadczenie o udziale w terapii. Osoby starające się o tego typu lokum nie mogą poza tym wymagać całodobowego wsparcia. Wszelkie szczegółowe informacje na temat mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnościami można uzyskać w Wydziale Pomocy Stacjonarnej łódzkiego MOPS, pod numerami telefonu: (42) 685 43 79 oraz (42) 685 43 81(w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17).
Po dokonaniu zgłoszenia oraz dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów odbędzie się rozmowa z kandydatami, w której wezmą udział zarówno przedstawiciele MOPS w Łodzi, jak i operatora mieszkania. Po zakwalifikowaniu osoby pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy z zainteresowanym. Na tej podstawie zostanie wydana decyzja o skierowaniu do lokum i ustaleniu opłaty za pobyt. Każda pierwsza decyzja jest wydawana na trzy miesiące. Za pobyt w przydzielonym pokoju każda osoba (w zależności od sytuacji finansowej potwierdzonej wcześniej wspomnianym wywiadem środowiskowym) będzie zobowiązana do comiesięcznej opłaty, jednak w wysokości nie większej niż 30 procent miesięcznego dochodu.
Wymienione mieszkanie nie jest jedynym chronionym i przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami, które zostało ulokowane w zrewitalizowanej kamienicy w Łodzi. Od końca 2020 r. funkcjonuje już lokal przy ul. Gdańskiej 8 (jest w nim 5 miejsc), a w ubiegłym roku uruchomiono cztery kolejne takie lokalizacje: przy ul. Kilińskiego 39 (3 miejsca), przy ul. Sienkiewicza 56 (3 miejsca), przy ul. Sienkiewicza 79 (5 miejsc) oraz przy ul. Wschodniej 42 (5 miejsc). Po zakończonej, kompleksowej renowacji kolejnych budynków takich mieszkań chronionych przybędzie jeszcze pięć. Znajdzie się w nich w sumie 20 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Pojawią się w odnowionych kamienicach przy: ul. Legionów 20 (3 miejsca), ul. Mielczarskiego 22 (4 miejsca), ul. Piotrkowskiej 115 (3 miejsca), ul. Wschodniej 35 (5 miejsc) oraz ul. Zachodniej 56 (5 miejsc). Miasto Łódź prowadzi także mieszkania chronione dla osób z niepełnosprawnościami poza obszarem rewitalizowanym – jest w nich w sumie 60 miejsc. Znajdują się one w następujących lokalizacjach: ul. Krawiecka 10 abc, ul. Łagiewnicka 102/116, ul. Rojna 52, ul. Staszica 1/3, ul. Traktorowa 90, ul. Wojska Polskiego 136/138, ul. Zawiszy Czarnego 22, ul. Zawiszy Czarnego 22a oraz ul. Żubardzka 20.


 

Projekt pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


 

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Prezydent Miasta Łodzi