Lublin: Mieszkańcy miasta mogą starać się o przyznanie usług asystenta osoby niepełnosprawnej

Miasto zapewnia taką możliwość już po raz ósmy. W ramach bieżącej edycji miejskiego Programu Działań na Rzecz Niepełnosprawnych przewidziano co najmniej 5600 godzin pomocy.
Pomoc Asystenta osoby niepełnosprawnej może obejmować np. towarzyszenie przy załatwianiu spraw urzędowych, robieniu zakupów, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych oraz realizacji zainteresowań i pasji. Asystent może pomagać w przemieszczaniu się do miejsc pracy, nauki, rehabilitacji, terapii, leczenia, kultu religijnego czy przy odbywaniu kursów i szkoleń.
Realizacja usług asystenta osoby niepełnosprawnej zlecana jest lubelskim organizacjom pozarządowym. W tym roku w drodze konkursu wyłoniono dwie z nich ‒ Fundację Fuga Mundi oraz Polski Związek Niewidomych. Osoby zainteresowane tą formą pomocy powinny zgłosić się bezpośrednio do organizacji.
Szczegółowe informacje związane z realizacją projektu Asystent osoby niepełnosprawnej można uzyskać:

  1. w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin, ul. Diamentowa 2, tel. 81 466 30 80, ion@lublin.eu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
  2. bezpośrednio u realizatorów projektu, tj. Fundacji Fuga Mundi, ul. Hutnicza 20B, tel. (81) 534-26-01, e-mail: ffm@ffm.pl, w godzinach od  9.00 do 16.00 oraz Polskim Związku Niewidomych Okręg Lubelski, Al. Józefa Piłsudskiego 17, tel: (81) 441-53-25 oraz (81) 441-53-26, e-mail: pzn.lublin@wp.pl, w godzinach od 7.15 do 15.00.

 

Źródło: UM Lublin