Powiat Wodzisławski: Przeczytaj jak skorzystać z pomocy Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zachęca osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (tzw. I grupa) lub umiarkowanym (tzw. II grupa) do skorzystania z oferty pomocy asystentów osobistych osób niepełnosprawnych. Nabór wniosków prowadzony jest od 23 stycznia do 7 lutego br.
Osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać z pomocy asystenta m.in. przy realizacji spraw bytowych, uczestnictwie w życiu kulturalnym i sportowym, wizytach u lekarza, uczestnictwie w zajęciach rehabilitacyjnych i terapiach, spotkaniach rodzinnych, realizacji zakupów (przy aktywnym udziale osoby objętej pomocą), załatwianiu spraw urzędowych czy korzystania z instytucji publicznych (muzea, teatr, kino, galerie sztuki) itp.
Na realizację programu Powiat Wodzisławski pozyskał dofinansowanie w wysokości 133,5 tys. zł
Przyjmowanie wniosków osób z niepełnosprawnością zainteresowanych uzyskaniem pomocy asystentów osobistych w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020″  prowadzony jest od 23 stycznia 2020 r. do 7 lutego 2020 r.
Do dokumentów aplikacyjnych (karty zgłoszenia – DO POBRANIA) należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
Dokumenty należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śl. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30-15:00 do 7 lutego 2020 r.
O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń.


 

Źródło: Powiat Wodzisławski