Wrocław: Złóż wniosek i skorzystaj z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej

Źródło: www.wroclaw.pl / Patryk Załęczny


 

Wystartował projekt „Wspierający niezależne życie – Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, który jest współfinansowany ze środków PFRON przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły i trwa do 20 grudnia 2019 r., a uczestnicy będą mogli skorzystać z asystentury funkcjonalnej w wymiarze 16 h w miesiącu.
Praca asystenta osoby z niepełnosprawnościami jest niezwykle cenna i nieoceniona, gdyż w głównej mierze kompensuje dysfunkcje wynikające z rodzaju niepełnosprawności oraz wspiera osobę niepełnosprawną w usamodzielnianiu się i jego aktywnościach społecznych i zawodowych.
Asystent funkcjonalny to m.in. tłumacz języka migowego, przewodnik-tłumacz osób głuchoniewidomych, przewodnik osoby niewidomej i/lub słabowidzącej, asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, intelektualnie czy z doświadczeniem choroby psychicznej.
Chętni, którzy do 20 grudnia 2019 roku złożą odpowiedni wniosek o skorzystanie z projektu „Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością” Fundacji Eudajmonia, będą mogli liczyć na asystenturę funkcjonalną w wymiarze maksymalnie 16 godzin w miesiącu.

Kto jest adresatem projektu?

Uczestnikami projektu mogą być osoby z niepełnosprawnością:

  1. • zamieszkujące lub przebywające we Wrocławiu,
  2. • dorosłe i dzieci posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny,
  3. • niekorzystające ze wsparcia asystenta funkcjonalnego w innym projekcie finansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rekrutacja do projektu trwa do 20 grudnia 2019 r., a wszelkie pytania dotyczące zgłoszeń czy samej jego idei należy kierować pod adres mailowy: e.pulawska@eudajmonia.pl lub telefonicznie pod numerami 881-476-976 i 510-169-986 (wtorek-piątek w godzinach 10.00-14.00).
Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Fundacji Eudajmonia lub bezpośrednio w biurze projektu – ul. Kościuszki 80A we Wrocławiu. Oczywiście dojazd do biura jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku, a materiały do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.