Gdynia: Wracają zajęcia w placówkach pobytu dziennego

Gdyńskie placówki pobytu dziennego dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów od poniedziałku, 8 czerwca, wznawiają zajęcia. Każda działać będzie według specjalnie opracowanego dla niej planu, w którym wszystko podporządkowane jest bezpieczeństwu uczestników zajęć i pracujących z nimi osób.
Za prawie 400 osobami korzystającymi z oferty gdyńskich dziennych placówek wsparcia trzy długie miesiące bez zajęć i spotkań w grupach. Dzienny Dom Pomocy Społecznej, trzy środowiskowe domy samopomocy, cztery warsztaty terapii zajęciowej, dwa kluby terapii zajęciowej i dwa kluby samopomocy 12 marca, z powodu zagrożenia epidemicznego, zawiesiły działalność stacjonarną. Terapeuci i pedagodzy kontaktowali się ze swoimi podopiecznymi przez telefon, komunikatory i portale społecznościowe. Utrzymywali w ten sposób ciągłość pracy, ale podkreślali, że nic nie zastąpi kontaktów osobistych – bo w ich pracy bardzo ważne jest obserwacja zachowań, reakcji, spontaniczne okazywanie uczuć, wspólny śmiech czy refleksja.
– Po trzech miesiącach zawieszenia działalności stacjonarnej w poniedziałek, 8 czerwca, placówki dzienne wracają do pracy – w ograniczonym zakresie i z obostrzeniami mającymi zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom i kadrze – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Dostosowaliśmy się  do rekomendacji wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia oraz Państwową Inspekcję Sanitarną. Zajęcia będą prowadzone w mniejszych grupach, z zachowaniem dystansu społecznego, a częściowo także zdalnie. Wszystkim przebywającym w placówce mierzona będzie temperatura, pomieszczenia będą często dezynfekowane i wietrzone. Wiem, jak bardzo uczestnicy czekają na wspólne zajęcia, wiem jakie znaczenie w terapii czy aktywizacji ma praca w grupie, dlatego przywracamy możliwość jej prowadzenia, choć w niepełnym wymiarze godzin.
I tak, zajęcia dla zmniejszonej liczby uczestników od poniedziałku odbywać się będą w Zespole Świetlic Opiekuńczych przy ul. Armii Krajowej, Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Gen. Maczka, Środowiskowym Domu Samopomocy Maczka i Środowiskowym Domu Samopomocy Wąsowicza. Środowiskowy Dom Samopomocy Maciejewicza planuje uruchomienie zajęć dla wszystkich uczestników – umożliwia to zarówno przestrzeń ośrodka, jak i zasoby kadrowe.
– Zajęcia wznawiają też organizacje pozarządowe prowadzące warsztaty terapii zajęciowej na podstawie zawartych z gminą umów – dodaje Katarzyna Stec, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. – W czterech z pięciu placówek w zajęciach będzie uczestniczyć zmniejszona liczba uczestników. Niektóre planują pracę w skróconych godzinach, niektóre na dwie zmiany.
Mowa tu o WTZ Caritas, WTZ PSONI, WTZ Cisza, KTZ Cisza i WTZ Adapa.
Wszystkie jednostki – zarówno prowadzone przez gminę, jak i organizacje pozarządowe – zaopatrzone są w środki ochrony indywidualnej oraz higieniczno – sanitarne, do dezynfekcji.


 

Źródło: kom. pras.