Ruszył nabór osób z niepełnosprawnością wzroku do udziału w treningu orientacji przestrzennej i mobilności

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”. Jego liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś partnerami Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Polski Związek Niewidomych, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie oraz Instituttet for Blinde og Svagsynede z Danii.
Zajęcia prowadzone będą w formie indywidualnych treningów orientacji przestrzennej i mobilności przez instruktorów biorących udział w szkoleniach organizowanych w ramach ww. projektu.
Treningi adresowane są do osób z niepełnosprawnością wzroku: dzieci, osób nastoletnich oraz dorosłych, które potrzebują wsparcia w obszarze samodzielnego i bezpiecznego poruszania się. Przy czym, w przypadku dzieci z zajęć mogą skorzystać te, które przynajmniej rozpoczęły naukę w szkole podstawowej (od klasy 0).
Dokumenty zgłoszeniowe należy przesyłać do 12 czerwca 2022 r.
Zgłoszenie dokonywane jest wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: topon@pfron.org.pl.
Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.