Dzięki wsparciu unijnych funduszy obiekty sakralne bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

Po zakończonej rewitalizacji Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie otwiera podwoje swojego dolnego kościoła. Prace budowlane i konserwatorskie, prowadzone przy wsparciu funduszy unijnych, sprawiły, że po raz pierwszy w swej historii dolny kościół będzie dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) to prawie 16 milionów złotych.

„Dzięki środkom unijnym coraz więcej miejsc na historycznej i kulturowej mapie Polski jest dostępnych dla wszystkich. Dbamy o to, aby projekty architektoniczne były realizowane zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnościami  – podkreśla minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.”

Zabytkowy kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych jest jedną z większych świątyń w Warszawie. Od ponad 100 lat należy do grupy największych kościołów w Polsce i stanowi ważną część dziedzictwa narodowego.

„To dzięki funduszom europejskim możliwa jest rewitalizacja zabytkowego Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie, która przyczyni się do zachowania polskiego, chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego. Ten projekt, to wyraz solidarności pozostałych obywateli Unii Europejskiej z Polakami. Prawie 80% kosztów inwestycji (15,9 mln zł z 20 mln zł) to bezzwrotna pomoc z budżetu Unii. Ta inwestycja będzie służyć wiernym, ale także gościom zwiedzającym Warszawę. Unijna pomoc, szczególnie w czasach obecnej pandemii koronawirusa, nie ustaje i nadal będzie skutecznie przyczyniać się do rozwoju polskich miast i wsi – dodaje Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.”

Dzięki projektowi dolny kościół stanie się miejscem otwartym na kulturę. W przestrzeniach kościoła będzie można skorzystać z trzech ścieżek edukacyjnych oraz wielofunkcyjnej sali, która ma być strefą aktywności społecznej oraz przestrzenią do organizacji wydarzeń, spotkań, imprez i zajęć. Będzie także służyć tworzeniu i podtrzymywaniu dobrych relacji polsko-żydowskich.
Końca dobiegają również prace w górnym kościele. Inwestycja POIiŚ przywróci właściwą rangę tej XIX-wiecznej świątyni. W górnym kościele będzie można podziwiać zbiory cennych dzieł sztuki albo wysłuchać koncertów muzyki organowej, chóralnej i kameralnej.
Inwestycja wzmocni potencjał kulturalny i turystyczny świątyni.
Całkowity koszt rewitalizacji świątyni wynosi prawie 20 milionów złotych.


 

Źródło: MFiPR