Instytucje bardziej dostępne dzięki Deklaracji Prostego Języka

Od ponad roku Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej propaguje ideę prostego języka. To zbiór zasad komunikacji opisanych w Deklaracji Prostego Języka. 30 stycznia do programu przystąpiło sześć kolejnych instytucji. Łącznie 35 sygnatariuszy porozumienia chce upraszczać komunikację.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo Zdrowia, Główny Urząd Miar, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki i Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach to instytucje, które właśnie przystąpiły do inicjatywy. W imieniu PARP Deklarację Prostego Języka podpisała prezes Małgorzata Oleszczuk, a w imieniu BGK – wiceprezes Włodzimierz Kocon. MZ, GUM i Zachodniopomorski UW reprezentowali dyrektorzy generalni – odpowiednio Anna Goławska, Karolina Gaweł i Anna Kołek, natomiast US w Kielcach – naczelnik Katarzyna Jankowska.
Uroczystość podpisania deklaracji towarzyszyła cyklicznemu spotkaniu liderów prostego języka tym razem pod hasłem „Dostępnie, czyli prosto. I kropka”, które odbyło się w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
„Prosty język na pierwszym miejscu stawia odbiorcę, drugiego człowieka. Jest on elementem dostępności. Jasny i precyzyjny komunikat ułatwia pełne zrozumienie i zwiększenie komfortu wzajemnych kontaktów. Wiemy, że jest to działanie długofalowe i minie trochę czasu, zanim uda nam się uprościć język w polskich urzędach i instytucjach. Wiele już zdołaliśmy zrobić, dlatego liczymy na dobrą współpracę i wzajemne wspieranie się w tej misji – podkreśliła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która wzięła udział w uroczystości podpisania deklaracji. ”

Deklaracja Prostego Języka – co to takiego

Podpisanie deklaracji oznacza, że instytucje przystępujące do porozumienia będą promowały ideę prostego języka i dążyły do tego, aby ich pracownicy doskonalili umiejętność stosowania prostego języku w komunikacji z obywatelami. Głównym celem tej inicjatywy jest upraszczanie komunikatów skierowanych do odbiorców. Deklaracja jest również próbą uwrażliwienia pracowników na potrzeby innych osób, bez względu na wiek, poziom niepełnosprawności czy wykształcenia.
Inicjatorem powstania Deklaracji Prostego Języka było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Pierwszy taki dokument został podpisany 3 października 2018 roku. Założenia deklaracji wpisują się w program Dostępność Plus.


 

Źródło: MFiPR