Ministerstwo Finansów: Twórcy stron internetowych powinni dbać o to, by były one dostępne w równym stopniu dla wszystkich użytkowników, w tym niewidomych i słabowidzących, głuchych i niedosłyszących

Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności (GAAD) pomaga uświadomić projektantom, webmasterom i programistom stron internetowych i aplikacji mobilnych, że potrzeby użytkowników z niepełnosprawnościami należy brać pod uwagę przy ich tworzeniu. W ten sposób niweluje się bariery w dostępie do informacji.
W Polsce liczbę osób z niepełnosprawnością szacuje się na około 4,7 mln. Z powodu różnych ograniczeń nie zawsze mogą one w pełni (a czasem nie mogą w ogóle) skorzystać z oferowanych przez administrację usług.
Do najczęstszych ograniczeń zalicza się:

  1. • niepoprawnie sformułowaną strukturę nagłówkową,
  2. • nieodpowiednio dobrany kontrast,
  3. • brak napisów przy filmach czy animacjach,
  4. • publikację dokumentów w postaci obrazka,
  5. • brak możliwości korzystania z serwisu za pomocą klawiatury
  6. • skomplikowany język.

Standard WCAG

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG ), czyli wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych, to zestaw rekomendacji i zaleceń, jakie powinniśmy stosować przy tworzeniu i rozwoju stron internetowych i aplikacji mobilnych. Wytyczne te zostały opracowane przez grupę Web Accessibility Initiative (WAI), która działa przy organizacji World Wide Web Consortium (W3C).
Ich wdrożenie przynosi wiele korzyści dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Sprawia, że opublikowane na stronie www treści są bardziej dostępne dla osób niewidomych i słabowidzących, głuchych i niedosłyszących. Będą również bardziej użyteczne dla pozostałych grup użytkowników, ponieważ dzięki lepszej indeksacji łatwiej do nich dotrzeć przez wyszukiwarki internetowe.

Ustawa

W Polsce 23 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. (Dz. U. z 2019r. poz. 848 ). Ustawa wymaga zgodności stron internetowych i aplikacji mobilnych z wytycznymi WCAG 2.1. (minimum AA).
Dołącz do obchodów!
W Światowym Dniu Wiedzy o Dostępności zachęcamy wszystkich, aby w praktyczny sposób włączyli się w jego obchody. Można to zrobić np. przez publikację na stronie internetowej i mediach społecznościowych:

  1. artykułu napisanego prostym językiem,
  2. zdjęcia z tekstem alternatywnym opowiadającego, co ono przedstawia,
  3. skorzystania z komputera używając jedynie samej klawiatury, bez myszy,
  4. obejrzenia filmu z audiodeskrypcją bez patrzenia w monitor/telewizor.

Źródło: MF