Gdańsk: Rada Miasta uchwaliła dofinansowanie z PFRON

Podczas czwartkowej sesji, Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok. Wśród realizowanych zadań znajdą się m.in. warsztaty terapii zajęciowej i dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.
Podział środków na 2020 rok opiniowała Gdańska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej przeznaczono w tym roku 4 965 852 zł, zaś sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych – 7 650 zł.
Wśród pozostałych zadań, które finansowane będą z Funduszu Rehabilitacji znalazło się dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Łączna pula wynosi 1 150 999 zł. Dofinansowane  zostanie także zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Na ten cel przeznaczone jest 20 000 zł. Niezwykle ważnym wydatkiem z funduszu będzie likwidacja barier architektonicznych, a koszt dopłat z PFRON wyniesie 1 000 000 zł.
Dofinansowane zostaną także  uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych  – 600 000 zł i szkolenia osób niepełnosprawnych – łącznie 16 000 zł.


 

Źródło: kom. pras.