Dofinansowanie z PFRON na projekty aktywizujące osoby niepełnosprawne z wyższym wykształceniem

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza szkoły wyższe oraz organizacje pozarządowe do udziału w konkursie w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”.
Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej.
Do konkursu można zgłaszać projekty, które wspierają osoby niepełnosprawne w zaplanowaniu i wdrożeniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, czy też służą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (np. zdobywanie uprawnień zawodowych, kursy, szkolenia zawodowe i specjalizacyjne, staże aktywizacyjne).
Konkursowa pula środków przeznaczonych na dofinansowanie zwycięskich projektów wynosi 10 mln zł.
Szczegółowe informacje na temat konkursu i terminu na składanie wniosków znajdują się na stronie PFRON.