Kraków – czas okupacji 1939-1945

Wystawa „Kraków – czas okupacji 1939–1945” mieści się w dawnym budynku administracyjnym Fabryki Emalia Oskara Schindlera przy ul. Lipowej 4.
Wystawa jest opowieścią o Krakowie i losach jego polskich i żydowskich mieszkańców w czasie II wojny światowej, ale też o Niemcach – okupantach, którzy pojawili się tutaj 6 IX 1939 i brutalnie przerwali wielowiekową historię polsko-żydowskiego Krakowa. Wielka historia II wojny światowej krzyżuje się tu z życiem codziennym, życie prywatne – z tragedią, która dotknęła cały świat.
Wojenną historię Deutsche Emailwarenfabrik – DEF – i postać jej właściciela Oskara Schindlera przypomniał w 1993 roku film Stevena Spielberga Lista Schindlera. Do dziś jest to miejsce odwiedzane przez turystów ze wszystkich krajów świata, pragnących osobiście znaleźć się tam, gdzie Oskar Schindler uratował ponad tysiąc osób. Jego postać oraz historie ocalonych przez niego krakowskich Żydów są przedstawione na wystawie jako część skomplikowanej wojennej historii miasta. O bohaterskim czynie Oskara Schindlera, przypomina jego gabinet, szczęśliwie zachowany w budynku administracyjnym fabryki, w którym znajduje się symboliczna „arka ocalonych” stworzona z tysięcy garnków przypominających te produkowane przez jego pracowników w czasie wojny.
Zespół scenariuszowy złożony z krakowskich specjalistów (Katarzyna Zimmerer, Grzegorz Jeżowski, Edyta Gawron, Barbara Zbroja), kierowany przez kuratorkę wystawy Monikę Bednarek, przygotował narrację złożoną z dokumentalnych zdjęć, relacji świadków historii, filmów dokumentalnych i prezentacji multimedialnych, które razem tworzą chronologicznie ułożoną wizję dziejów miasta.
W 45 przestrzeniach wystawienniczych przeszłość Krakowa została wykreowana w taki sposób, by każdy ze zwiedzających mógł bezpośrednio dotknąć historii, poczuć emocje mieszkańców miasta okresu wojny. Rozbudowane multimedia (30 interaktywnych stanowisk z monitorami dotykowymi, 70 ścieżek dźwiękowych, 15 wideoprojektorów), tworzą nowoczesną i atrakcyjną dla widza formę przekazu muzealnego.

Audiodeskrypcja do wystawy:

1. Idea wystawy Kraków – czas okupacji 1939–1945

2. Opis budynku Fabryki

3. Opis podwórka Fabryki

4. Opis holu muzeum

5. Historia Fabryki

6. Kraków między wojnami

7. Stemplownica

8. Kraków w przeddzień II wojny światowej

9. Wojenna mobilizacja – dworzec

10. Wybuch wojny – wrzesień 1939

11. Codzienność pierwszych dni wojny

12. Kraków podziałów

13. Sonderaktion Krakau – aresztowania krakowskich profesorów

14. Generalne Gubernatorstwo – Hans Frank w Krakowie

15. Kraków w przebudowie – niemiecka urbanistyka i architektura

16. Terror

17. Życie codzienne 1940–1941

18. Grabież mienia

19. Wysiedlenie do getta

20. Założenie getta

21. Mieszkanie w getcie

22. Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie

23. Życie codzienne getta

24. Sekretariat i gabinet Oskara Schindlera

25. Oskar Schindler – życiorys

26. Życie codzienne Krakowa w 1943 r.

27. Kościół w okupowanym Krakowie

28. Polskie Państwo Podziemne – mieszkanie konspiracyjne

29. Drukarnia konspiracyjna

30. Likwidacja getta 1943 r.

31. Obóz Płaszów

32. Pomoc Polaków Żydom po aryjskiej stronie

33. Ostanie miesiące okupacji

34. Wkroczenie Armii Czerwonej

35. Sala Wyborów

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Rynek Główny 35
31-011 Kraków
Tel. (12) 426-50-60
e-mail: info@muzeumkrakowa.pl


 

Źródło: MHK