Ciechanów: Strona internetowa Urzędu Miasta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami mają pełną możliwość korzystania ze strony Urzędu Miasta Ciechanów. Pojawiły się nowe funkcjonalności. Bieżące wiadomości i komunikaty są udostępniane zgodnie z wytycznymi dostępności, tzw. WCAG.
Chodzi o wprowadzenie szeregu udogodnień dla osób niepełnosprawnych – zwłaszcza niewidomych bądź niedowidzących, ale także dyslektyków, czy osób z niepełnosprawnością słuchową oraz ruchową.
Poruszanie się po zawartości strony ułatwiają skróty klawiszowe. Pozwalają one na szybkie przejście do menu głównego, treści artykułu, mapy strony, wyszukiwarki i Deklaracji Dostępności, którą każda instytucja publiczna miała obowiązek opublikować do końca marca tego roku.
Nowym rozwiązaniem jest panel WCAG, dzięki któremu osoby z dysleksją i niedowidzące mogą korzystać z opcji regulacji wielkości czcionki, odstępów między wierszami, słowami i literami.
Wśród funkcjonalności strony znajduje się m.in. funkcja wskazywania aktywnego elementu na stronie (tzw. fokusa), przydatna osobom niedowidzącym, a także użytkownikom z ograniczeniami ruchowymi, którym na przykład trudno jest korzystać z myszki. Do ułatwień należy kontrastowa wersja strony, która może służyć także osobom ze zmęczonym wzrokiem.
Poza samą treścią strony, dla osób z niepełnosprawnościami wzroku udostępniane są także dokumenty, zdjęcia, broszury. Można korzystać z dostępnych Gazet Samorządu Miasta z opisami alternatywnymi zdjęć i grafik. Z opisów alternatywnych osoby niewidzące mogą się dowiedzieć, co znajduje się na fotografiach i grafikach. Treści te są dostępne dla tzw. czytników ekranu, które za pomocą syntezatorów mowy odczytują treść stron internetowych. Opracowywane są też tzw. audiodeskrypcje filmów opublikowanych przez urząd na kanale YouTube, przydatne osobom niewidzącym i niesłyszącym.


 

Źródło: UM Ciechanów