Przyjdź na staż do Urzędu Miasta Poznania!

Do 30 września trwa nabór na zimową odsłonę praktyk i płatnych staży studenckich. Na chętnych czeka 75 miejsc w 25 biurach i wydziałach Urzędu Miasta Poznania oraz 4 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń i 1 miejsce w Zarządzie Geodezji Katastru Miejskiego GEOPOZ.
Program praktyk i staży skierowany jest do studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), a także studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) uczących się na kierunkach odpowiadających wymaganiom danego wydziału czy biura.
– Zachęcamy do aplikowania osoby z niepełnosprawnościami – mówi Anna Sarbinowska, koordynatorka staży w Urzędzie Miasta Poznania i dodaje – Studenci, którzy przejdą pomyślnie rekrutację, doświadczenie zawodowe będą zdobywać między 6 listopada 2019 r. a 28 lutego 2020 r.
Program podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy – 60 godzin praktyk realizowanych w ciągu miesiąca. Drugi – 180 godzin płatnego (14,70 zł/h brutto) stażu realizowanego w ciągu 3 miesięcy.
– Październik będzie miesiącem spotkań rekrutacyjnych z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się odrębnie do każdego wydziału. Z osobami, które zakwalifikują się do udziału w praktykach i otrzymają końcową pozytywną ocenę z ich przebiegu, urząd zawrze umowę zlecenia na drugi etap programu, czyli płatny staż – wyjaśnia Anna Sarbinowska.
Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą internetowego formularza. Uczestnicy programu po jego zakończeniu otrzymają zaświadczenia potwierdzające zakres wykonywanych zadań wraz z opinią.
Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu (61) 878-55-10 lub 603-301-292.


 

Źródło: inf. pras.