Koronawirus w Gdańsku: Sytuacja osób niepełnosprawnych w obliczu koronawirusa

Rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa i wprowadzone w związku z tym obostrzenia dotykają także osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Placówki opiekuńcze podejmują działania mające na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami, ale potrzebne są przede wszystkim rozwiązania systemowe. Unia Metropolii Polskich wystosowała pismo do minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z propozycją takich rozwiązań.
Stanowisko Unii Metropolii Polskich dotyczyło przede wszystkim takich kwestii jak większa dostępność informacji dla osób niesłyszących, możliwość otrzymania zwolnienia opiekuńczego dla osób zajmujących się dorosłym niepełnosprawnym, przedłużenie orzeczeń o niepełnosprawności, czy automatyczne  przedłużenie kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
Na co dzień organizacje pozarządowe we współpracy z gminą podejmują różne działania mające na celu wspieranie rodzin, w których znajdują się osoby z niepełnosprawnościami, w ich codziennym funkcjonowaniu. Niestety z uwagi na wprowadzony stan epidemii usługi asystenckie i opiekuńcze zostały znacznie ograniczone lub zawieszone m.in. z uwagi na rezygnację z pracy osób realizujących te zadania. Część z nich przebywa na zasiłkach opiekuńczych, część z uwagi na pozostawanie w grupie ryzyka korzysta z urlopów lub zwolnień lekarskich.  Jednak w placówkach edukacji specjalnej, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz w ośrodkach wsparcia (WTZ, ŚDS)  prowadzone są zajęcia on-line. Nauczyciele, terapeuci i instruktorzy  pozostają w codziennym kontakcie ze swoimi uczniami i uczestnikami. Nie tylko prowadzą z nimi zajęcia, przekazują materiały do terapii ale również prowadzą z nimi towarzyskie rozmowy, które ułatwiają  osobom z niepełnosprawnościami poradzenie sobie z emocjami, stresem i rosnącym napięciem.
– Nasze możliwości są bardzo ograniczone i skupiamy się głównie na zadbaniu o dobrostan psychiczny osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.  Dajemy z siebie tyle ile tylko to jest możliwe przez skype, facebook, rozmowy telefoniczne, a tam gdzie to niezbędne przez osobiste towarzyszenie – mówi Joanna Cwojdzińska, przewodnicząca zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło w Gdańsku.
Ważnym zadaniem jest zapewnienie bezpiecznych warunków życia mieszkańcom  Zespołu Mieszkań Społecznych, w ramach którego wsparcie otrzymuje 26 osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym zamieszkaniu.  W związku z zamknięciem ośrodków wsparcia wszyscy mieszkańcy pozostają w izolacji domowej 24 godziny na dobę. Wymagało to przeorganizowania pracy zespołu asystentów,  zmiany zasad funkcjonowania domu i wprowadzenia nowych form wsparcia.
Kolejnym obszarem, w którym wspierane są osoby z niepełnosprawnościami, jest aktywizacja zawodowa. Chociaż wszystkie formy szkoleń i indywidualne spotkania zostały zawieszone, to osoby, które pozostają w zatrudnieniu otrzymują wsparcie trenera pracy, psychologa, specjalisty ds. wsparcia. W tym trudnym dla przedsiębiorstw czasie, istotne jest aby niepełnosprawni pracownicy nie utracili zatrudnienia. Pracodawcy, którzy współpracują z PSONI wykazali ogromne zrozumienie dla sytuacji osób z niepełnosprawnościami i deklarują chęć kontynuowania ich zatrudnienia.
Jesteśmy, aby pomagać!
– Najważniejsze i najskuteczniejsze jest jednak to co wspólnie robimy lokalnie – NGO, grupy samopomocowe z zaangażowaniem naszych samorządowych służb i jednostek. Najlepszym przykładem jest pomoc żywnościowa. Wszyscy jak jeden mąż możemy zrobić coś jeszcze. Weźmy do ręki telefony , przejrzyjmy spisy osób w nich zawarte i wykonajmy telefon do tych, do których od dawna nie dzwoniliśmy – przekonuje Ewa Kamińska, pełnomocniczka prezydenta ds. osób niepełnosprawnych.
Zarówno osoby z niepełnosprawnościami, jak i ich opiekunowie pozbawieni zostali możliwości korzystania z placówek oświatowych, ośrodków wsparcia, bogatej oferty kulturalnej, rekreacyjnej oraz aktywności społecznej. Zmuszeni poprzez sytuację do spędzania całych dni w domu, bez kontaktów ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, rówieśnikami oczekują wsparcia i pomocy psychologicznej. Uruchomione zostały teleporady psychologów, pedagogów, logopedów. Utworzono w mediach społecznościowych grupy zamknięte,  do których przeniosło się życie towarzyskie i społeczne.
Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, którzy w tej wyjątkowej sytuacji doświadczają trudności mogą skontaktować się aby porozmawiać o swojej sytuacji z Ewą Kamińską telefonicznie pod numerem  603 530 163 lub też mailowo,  wysyłając wiadomość na adres: ewa.kaminska@gdansk.gda.pl.
– To trudny czas, nie jesteś sam, obchodzi mnie twój los – podkreśla Ewa Kamińska, pełnomocniczka prezydenta ds. osób niepełnosprawnych.


 

Źródło: Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku