Koronawirus w Polsce: Apel Organizacji OBPON.org do Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg – w związku z sytuacją pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością w obliczu epidemii koronawirusa w Polsce

Szanowni Państwo, poniżej Apel Organizacji OBPON.org do Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej – Pani Marleny Maląg, w związku z sytuacją pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością w obliczu epidemii wywołanej wirusem COVID 19 w Polsce, który Fundacja Mir w całości popiera.


 

Szanowna Pani,
Marlena Maląg
– Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00‐513 Warszawa
Szanowna Pani Minister,
w związku z negatywnym wpływem epidemii koronawirusa na gospodarkę, pracodawcy osób niepełnosprawnych i nasza Organizacja, jako ich reprezentant, prosimy o natychmiastową pomoc!
Pracodawcy osób niepełnosprawnych, w szczególności zakłady pracy chronionej, których obecnie w Polsce zostało już tylko ok. 800 proszą o wprowadzenie w przygotowywanej przez Rząd ustawie na rzecz stabilizacji i bezpieczeństwa  gospodarki w czasie epidemii,  również rozwiązań dla nich, które ułatwią im utrzymanie zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnościami i ich dalsze funkcjonowanie.
Już od 1 stycznia 2020 r., po podwyższeniu płacy minimalnej, prosiliśmy Państwa o nowelizację ustawy o rehabilitacji i zwiększenie dla pracowników niepełnosprawnych miesięcznego dofinansowania do ich wynagrodzeń.
W obecnej sytuacji już nie prosimy, lecz „błagamy” o tę zmianę, która w dużym stopniu pozwoli utrzymać zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych i obniżyć koszty związane z ich zatrudnieniem. Wskazujemy, że kwoty miesięcznego dofinansowania, uzyskiwane z PFRON, pracodawcy przeznaczają na ich rehabilitację zawodową a te są zamrożone od 6 lat.
Jest to zatem najlepszy czas, aby zapobiec masowym zwolnieniom pracowników z niepełnosprawnościami, tym bardziej, że w budżecie PFRON widoczne jest zwiększenie wpływów po stronie pracodawców nie osiągających ustawowego wskaźnika 6% zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, dokonujących wpłat na Fundusz. W planie finansowym PFRON na przyszły rok, który w październiku został zatwierdzony przez radę nadzorczą funduszu, wprost jest zapisane, że przewidziana w nim pula pieniędzy na dofinansowania do wynagrodzeń – 3,6 mld zł, uwzględnia ich waloryzację. Jest to kluczowa informacja dla ponad 38 tys. przedsiębiorców, którzy zatrudniają osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi i korzystają z wypłacanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dopłat do ich pensji.
Kwoty tych subsydiów płacowych są zróżnicowane w zależności od stopnia niepełnosprawności pracownika. W naszym przekonaniu PFRON jest gotowy na wzrost dofinansowania do pensji pracowników z niepełnosprawnościami.
Pracodawcy proszą również o wprowadzenie w ww. ustawie ułatwień dla nich, które w razie kłopotów finansowych w proponowanych przyszłych rozwiązaniach, np. oprócz udogodnień w zakresie płatności podatków i składek ZUS, uwzględniane będą złagodzone przepisy w zakresie stosowania ustawy o rehabilitacji, dotyczące m.in. uzyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w zakresie nieterminowości ponoszenia kosztów płacy.
W imieniu pracodawców prosimy o to, aby PFRON odstąpił od nakładania na nich kar, wynikających z ustawy o rehabilitacji, kiedy np.  przekażą zwolnienia z podatków na ZFRON, czy wpłacą je do PFRON z opóźnieniem wynikającym z trudnej sytuacji wywołanej skutkami pandemii.
Jako przedstawiciel pracodawców osób niepełnosprawnych oczekujemy od Rządu, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz PFRON  wprowadzenia skutecznej i natychmiastowej pomocy dla pracodawców osób niepełnosprawnych w tych trudnych dla nich czasach. Prosimy o podjęcie natychmiastowych działań, które doprowadzą do ustabilizowania zaistniałej sytuacji, zanim dojdzie do likwidacji firm i wielu miejsc pracy osób niepełnosprawnych, które są w obecnym okresie najbardziej zagrożone.

Z poważaniem
Krzysztof Kuncelman
Prezes Zarządu OBPON.org


 

Źródło: Materiały nadesłane