Konferencja naukowa – Sytuacja osób niepełnosprawnych. Portret demograficzny i społeczny

Termin i miejsce wydarzenia:
12.05.2022 (czwartek), godz. 10:00
Aula Akademii im. Jakuba z Paradyża,
ul. Chopina 52
66-400 Gorzów Wielkopolski

Wstęp wolny
Na wydarzenie zapraszają: Wojewoda Lubuski, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Gość honorowy:
Elżbieta Rafalska – Poseł RP do Parlamentu Europejskiego


 

Program wydarzenia:

10:00–10.30
Wystąpienia powitalne
JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim – prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
Wojewoda Lubuski – Władysław Dajczak
Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej – prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego – dr Dominik Rozkrut
10:30–11.40
Niepełnosprawność na podstawie zasobów informacyjnych statystyki publicznej
Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego
Roman Fedak, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze
Trwanie życia w zdrowiu w Polsce w latach 2009-2020
dr inż. Katarzyna Góral-Radziszewska, Konsultant w Departamencie Badań Demograficznych GUS
Osoby niepełnosprawne w badaniach statystyki publicznej
Agnieszka Szlubowska, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie
Niepełnosprawność w Polsce w 2019 r. na podstawie Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS)
dr Piotr Łysoń, Dyrektor Departamentu Badań Społecznych GUS
11.40-13.30
Wyzwania związane z niepełnosprawnością
Niepełnosprawność w kontekście koncepcji wsparcia społecznego
dr hab. Dorota Szaban, prof. UZ, dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
Akademia równych szans – wyrównanie szans osób z niepełnosprawnościami w dostępie do kształcenia i badań naukowych
dr Anna Dobrychłop, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Niepełnosprawność w różnych aspektach, profilaktyka, wyzwania na przyszłość
dr Joanna Hoffmann-Aulich, Uniwersytet Zielonogórski
Zdrowie psychiczne
dr Jolanta Chmielowiec, Uniwersytet Zielonogórski
Sytuacja osób głuchych w Polsce
dr Katarzyna Kochan, Uniwersytet Zielonogórski
Zabezpieczenie społeczne wobec zmian demograficznych
prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej
14.00-15.30
Wsparcie instytucjonalne osób z niepełnosprawnościami
Problematyki niepełnosprawności na przykładzie województwa lubuskiego z perspektywy PFRON
Andrzej Gonia, Dyrektor PFRON o/Zielona Góra
Wsparcie instytucjonalne osób z niepełnosprawnościami na przykładzie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 „Arkadia” w Zielonej Górze
Elżbieta Miernik-Krukurka, Kierownik Centrum Usług Opiekuńczych Ośrodka Terapii Zajęciowej „Arkadia”
Pomoc niepełnosprawnym uchodźcom z Ukrainy za pośrednictwem PFRON
Piotr Natkański, PFRON o / Zielona Góra
Dostępność instytucji publicznych dla osób z niepełnosprawnością
Małgorzata Michalska, PFRON o / Zielona Góra
Środowisko osób z niepełnosprawnością filarem w inkluzywności przedsiębiorczości
Piotr Natkański, PFRON o / Zielona Góra
15.30–16.00
Dyskusja i zakończenie konferencji