Koronawirus w Lublińcu: Poprawia się sytuacja w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kochcickiej

Jak podaje na swojej stronie internetowej Starostwo Powiatowe, dobre sygnały napływają z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu. Na oddziale „A”, gdzie zarażonych było 19 pensjonariuszy, po przeprowadzonych testach dodatnie wyniki wystąpiły u 4 osób, 15 mieszkańców jest więc zdrowych. Opiekę – zarówno nad zdrowymi jak i chorymi osobami – sprawują pracownicy DPS-u, trzech wolontariuszy z NINIWY i trzech księży, misjonarzy Oblatów NM. Jak informuje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ilona Kozioł – mieszkańcy mają zapewnioną opiekę na wystarczającym poziomie. Opiekunowie wymieniają się, co daje im możliwość na odpoczynek. Zapewniona jest również dostateczna ilość środków ochrony osobistej.
Stabilizuje się również sytuacja w koszęcińskiej filii DPS-u. Do placówki wracają ze szpitali zdrowe już pensjonariuszki oraz pracownicy, którzy przebywali na zwolnieniach lekarskich i kwarantannie.


 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Lublińcu / Mirosław Włodarczyk