Polsko-niemieckie spotkanie dotyczące osób z niepełnosprawnościami

W dniu 6 sierpnia 2021 r. odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie spotkanie przedstawicieli Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz  Departamentu Współpracy Międzynarodowej  z przedstawicielami Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Niemieckiej oraz Ambasady Niemiec w Polsce.
Stronie polskiej przewodniczyła Pani Agnieszka Ginel – Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, a stronie niemieckiej Pan Marc Nellen – Dyrektor do Spraw Społecznych w Federalnym Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze wymiany doświadczeń z obszaru polityki społecznej dotyczącej osób z niepełnosprawnościami.
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niemieckich przedstawiło założenia Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030 ze szczególnym omówieniem priorytetów dotyczących niezależnego życia oraz dostępności. Przedstawiciele strony niemieckiej nakreślili założenia Narodowego Planu Działań, który stanowi na poziomie federalnym sposoby wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
Obie strony wskazały na działania podejmowane  w ramach przeciwdziałania kryzysowi wywołanemu przez pandemię koronawirusa COVID-19.
Omawiane tematy dotyczyły przede wszystkim sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy i kondycji zakładów pracy je zatrudniających, kwestii przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności oraz rozwiązań odnoszących się do przeprowadzenia procesu szczepień osób  z niepełnosprawnościami szczepionkami przeciw COVID-19.


 

Źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych