„Muzea otwarte” na pograniczu polsko-słowackim. Projekt partnerski instytucji kultury z unijnym dofinansowaniem

„Muzea otwarte” to pierwszy partnerski projekt z pogranicza polsko-słowackiego, który odpowiada na potrzeby osób z niepełnosprawnościami w sposób kompleksowy, nowoczesny oraz z wykorzystaniem wyników badań społecznych. Jego działania obejmują m.in. modernizację, rozbudowę, remont konserwatorski obiektów muzealnych oraz otoczenia z przeznaczeniem na ogrody sensoryczne i edukacyjne jako nowy produkt kulturowo-turystyczny. Planowane są także nowe wystawy, które uatrakcyjnią ofertę muzeów.
26 czerwca 2018 roku projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Transgranicznego Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach (instytucja kultury województwa małopolskiego), a Partnerami w projekcie są:
po stronie słowackiej (Kraj Żyliński):

  1. • Oravské muzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
  2. • Liptovské múzeum v Ružomberku

oraz  po stronie polskiej (Małopolska-Śląsk):

  1. • Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
  2. • Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
  3. • Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
  4. • Muzeum Tatrzańskie im. Dra. T. Chałubińskiego w Zakopanem
  5. • Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach (województwo śląskie)

Zwiększenie dostępności 8 instytucji kultury (z Małopolski, Śląska i Kraju Żylińskiego) poprzez stworzenie nowej jakości współczesnego produktu regionalnego w oparciu o tradycję i współczesne formy jej odbioru oraz interpretacji. Dostępność instytucji rozumiana jest zarówno w aspekcie programowym – jako przygotowanie i dostosowanie oferty kulturalnej do potrzeb i możliwości percepcyjnych różnych grup odbiorców (przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rodzin z małymi dziećmi) oraz w aspekcie infrastrukturalnym – polegającym na dostosowaniu obiektów do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi czy sensorycznymi (np. obiekty zlokalizowane na zewnątrz, ekspozycje plenerowe, ścieżki edukacyjne połączone, ogrody sensoryczne, itp.).


 

Źródło: malopolska.pl