Agata Kornhauser-Duda z wizytą u niepełnosprawnych w Katowicach

W czwartek Agata Kornhauser-Duda złożyła wizytę w Katowicach. Odwiedziła tam placówki prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych: Ośrodek Poradnictwa, Warsztat Terapii Zajęciowej i Wspólnotę Św. Józefa.
Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób, które z powodu poważnej choroby, podeszłego wieku, pozbawienia środków do życia czy innych wydarzeń znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Pierwsza Dama odwiedziła Ośrodek Poradnictwa udzielający bezpłatnej pomocy z zakresu prawa, poradnictwa rodzinnego, obywatelskiego i socjalnego. Dostęp do pełnej i podanej w przystępny sposób informacji, porady socjalnej, a w razie konieczności pomocy prawnej, zwiększa szanse odbiorców SPES na uzyskanie lub zwiększenie zakresu życiowej samodzielności i niezależności. Z pomocy Ośrodka korzysta każdego roku blisko tysiąc osób o ograniczonej samodzielności, narażonych na marginalizację. Pracownicy stowarzyszenia podzielili się z Pierwszą Damą doświadczeniami z zakresu działalności, nowymi pomysłami i propozycjami rozwiązań systemowych mogących w przyszłości ułatwić osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom prawidłowe funkcjonowanie.
Następnie Małżonka Prezydenta została zaproszona do pracowni Warsztatu Terapii Zajęciowej, gdzie osoby niepełnosprawne intelektualnie, w asyście terapeutów, produkują różnego rodzaju wyroby takie jak: budki lęgowe dla ptaków, ekologiczną rozpałkę i kartki okolicznościowe. Uczestnicy zajęć korzystają także z fizjoterapii, trenują nordick walking oraz doskonalą umiejętności gry w bule na specjalnym boisku, które sami przygotowali. Podczas wizyty Pierwszej Damy prezentowali techniki, którymi posługują się podczas pracy oraz wykonane przez siebie przedmioty, a także zachęcali swojego gościa do udziału w warsztatach. Agata Kornhauser-Duda pomogła w komponowaniu kartek wielkanocnych, uczyła się także wykonywania budek dla małych ptaków oraz ekologicznych rozpałek.
Mimo, że w warsztatach biorą udział osoby o stopniu niepełnosprawności uniemożliwiającym podjęcie pracy na wolnym rynku, wykonywane przez nie przedmioty w większości znajdują nabywców i praktyczne zastosowanie, jak np. budki lęgowe czy kartki okolicznościowe przygotowywane na zlecenie firm prywatnych i instytucji państwowych. Małżonka Prezydenta wyraziła radość z możliwości poznania podopiecznych stowarzyszenia i nie szczędziła słów uznania dla ich talentów i osiągnięć. Podczas rozmowy z rodzicami osób z niepełnosprawnością mówiła o wspaniałych efektach płynących z uwzględniania możliwości osób niepełnosprawnych, a nie ich ograniczeń. Akcentowano także, że udział w warsztatach jest dla jego uczestników miejscem pracy i doskonalenia umiejętności, a jednocześnie bezpieczną przestrzenią akceptacji odmienności i zawierania przyjaźni. Rodzice osób z niepełnosprawnością podkreślali zindywidualizowane podejście opiekunów, terapeutów i wolontariuszy do każdego z podopiecznych, ich otwartość i szczere zaangażowanie w terapię każdego z uczestników. Wkład rodziców i najbliższych osób z niepełnosprawnością intelektualną w pracę stowarzyszenia również pozostaje nie bez znaczenia. Agata Kornhauser-Duda przyznała, że ich działalność na rzecz innych, mimo własnej trudnej sytuacji osobistej, budzi wielki podziw i szacunek.
W trakcie spotkania zwrócono uwagę na bolesny problem środowiska, a mianowicie kwestię opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi po śmierci rodziców. Trafiają one zazwyczaj do domów pomocy społecznej, zwykle w odległych częściach Polski, tracąc nie tylko najbliższych i dom rodzinny, ale również kolegów i koleżanki z miejsc pracy i terapii oraz liczne lokalne więzi emocjonalne i społeczne. Miejscem przeciwdziałającym dodatkowemu wyobcowaniu osób niepełnosprawnych jest Wspólnota Św. Józefa, będąca domem przeznaczonym dla osób z poważną niepełnosprawnością intelektualną, wymagających wsparcia w samodzielnym funkcjonowaniu po śmierci rodziców. W ten sposób podopieczni stowarzyszenia pozostają nadal u siebie i tworzą wspólnotę na kształt rodziny.
O ciepłej, rodzinnej atmosferze placówki Pierwsza Dama przekonała się podczas wspólnego obiadu z mieszkańcami domu. W trakcie posiłku rozmawiano o codziennym życiu wspólnoty, obowiązkach i spędzaniu czasu wolnego. Mieszkańcy uczestniczą w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej, sobotnich aktywnościach Wspólnot Spotkań oraz w obozach terapeutycznych. Korzystanie z wszystkich struktur terapeutycznych SPES umożliwia im utrzymanie i umacnianie dotychczasowych więzi z bliskimi osobami. Obecnie w domu mieszka troje podopiecznych, których rodzice zmarli w ostatnim czasie, rodzic wymagający stałej opieki wraz z niepełnosprawnym synem oraz dwoje wolontariuszy. Wspólnota Św. Józefa, zgodnie z założeniem domu rodzinnego, nie zatrudnia personelu.


 

Źródło: prezydent.pl