Piotrków Trybunalski: Ponad 7 milionów złotych na wsparcie osób niepełnosprawnych

Liderem projektu jest Urząd Miasta, który pieniądze na realizację projektu pozyskał z funduszy europejskich. Przedsięwzięcie jest kontynuacją programu „Razem możemy więcej” i zakłada wsparcie dla różnych grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu Urząd Miasta na wsparcie 450 osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów przeznaczy blisko 8 milionów, z czego prawie 7 milionów złotych to unijne dofinansowanie.
– Nasz wniosek został bardzo wysoko oceniony i zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej. „Razem możemy jeszcze więcej” składa się z dziewięciu modułów, które realizować będziemy wspólnie z naszymi partnerami. Są to zarówno instytucje miejskie, jak i stowarzyszenia działające w Piotrkowie – podkreślał podczas wczorajszego briefingu prasowego prezydent Krzysztof Chojniak.
Briefing odbył się w siedzibie jednego z partnerów, tj. w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym „Szansa”, które jest największym beneficjentem projektu. Do placówki trafi blisko 2 miliony złotych. Pozostali partnerzy projektu to Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Poradnia Pyschologiczno-Pedagogiczna, Stowarzyszenie Mam Sąsiada oraz Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym.
Realizacja projektu „Razem możemy jeszcze więcej” rozpocznie się w kwietniu i potrwa do końca 2022 roku.


 

Źródło: UM Piotrków Trybunalski