PKP Intercity: Podróże polską koleją coraz bardziej dostępne

W pierwszych dziesięciu miesiącach 2022 roku w podróż z PKP Intercity wybrało się 35% więcej osób z niepełnosprawnościami niż w tym samym okresie rok temu. O tym, jak zwiększać dostępność usług, w tym usług transportowych, dla tej grupy społecznej warto rozmawiać szczególnie 3 grudnia, w ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami.
Dzień ma na celu zwiększanie świadomości problemów i przeszkód z jakimi mierzą się na co dzień osoby z niepełnosprawnościami. PKP Intercity prowadzi szerokie działania mające na celu zwiększanie dostępności swoich usług dla takich osób. Służy temu nie tylko modernizowany tabor, lecz również szkolenia personelu oraz dostępność bezpłatnej asysty.

Inwestycje zwiększające dostępność pociągów PKP Intercity

PKP Intercity inwestuje w tabor przyjazny dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się czy dla osób niewidomych i niedowidzących, tak aby kolej była dostępna dla każdego podróżnego. Realizując największy program inwestycyjny w swojej historii, spółka uwzględnia potrzeby różnych grup pasażerów, w tym osób z niepełnosprawnościami.
Flotę przewoźnika wzmacniają kolejne nowoczesne elektryczne zespoły trakcyjne (EZT) – nowe ED160 FLIRT i zmodernizowane ED74. Wszystkie pojazdy są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Składy FLIRT są wyposażone m.in. w wydzielone miejsca dla 2 wózków inwalidzkich oraz platformy ułatwiające wsiadanie i wysiadanie ze składu. Pozostałe 10 pojazdów trafi do PKP Intercity najpóźniej w trzecim kwartale przyszłego roku.
Poznańska Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski jest obecnie w trakcie realizacji zamówienia na dostawę do przewoźnika 81 nowych wagonów. Wśród nich znajdzie się 10 wagonów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które już w najbliższym czasie wyjadą na tory.
Ponadto w tym roku PKP Intercity podpisało z poznańskim producentem taboru umowę na modernizację 90 wagonów. Wartość zamówienia wynosi niemal 495 mln zł brutto. W unowocześnionych wagonach pasażerowie skorzystają m.in. z wygodnych foteli, klimatyzacji, systemu informacji pasażerskiej oraz automatycznych drzwi. Co ważne, w pojazdach dostępne będą oznaczenia w alfabecie Braille’a. Wagony zostaną dostosowane do prędkości 160 km/h. Po modernizacji pojazdy będą kursować jako wagony przedziałowe drugiej klasy w pociągach kategorii InterCity (IC).
Od ubiegłego roku w barwach przewoźnika jeździ 60 wagonów COMBO, które, jako pierwsze w Polsce, zostały wyróżnione prestiżowym certyfikatem „Transport bez barier”, przyznanym przez Fundację Integracja. Otrzymanie znaku dostępności potwierdza, że są one przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów czy rodziców podróżujących z dziećmi.
Wagony posiadają wydzieloną przestrzeń dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W przedziałach przewidziano również siedzenia dla opiekunów, a miejsca dla wózków są odpowiednio zabezpieczone pasami bezpieczeństwa. Kolejne ułatwienia to automatyczne drzwi przedziałowe, bezprogowe podłogi i kontrastowe drzwi wejściowe, dostosowane i bezpieczne toalety, a także poręcze umieszczone na odpowiednich wysokościach. PKP Intercity uwzględniło w projekcie usprawnienia dla osób niewidomych, dlatego wszystkie piktogramy i przyciski posiadają oznaczenia w alfabecie Braille’a.
Prowadzone inwestycje i modernizacje mają na celu nie tylko unowocześnienie naszego taboru, lecz także zwiększenie dostępności pociągów PKP Intercity dla jak największej liczby osób. Polska kolej zmienia się na naszych oczach – staję się bardziej dostępna, komfortowa i bezpieczna – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.
W perspektywie 2030 roku całość taboru przewoźnika będzie nowa lub zmodernizowana, a wszystkie pociągi będą miały wydzieloną przestrzeń dla osób poruszających się na wózkach.

Przeszkolone drużyny konduktorskie

Oprócz inwestycji taborowych PKP Intercity inwestuje również w rozwój kompetencji swoich pracowników. Spółka regularnie przeprowadza szkolenia drużyn konduktorskich z obsługi osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy programu biorą udział w zajęciach, które obejmują przygotowanie teoretyczne i część praktyczną. Szkolenia uczą m.in. empatii czy postępowania z osobami z niepełnosprawnościami. W ten sposób PKP Intercity dąży do tego, żeby zapewnić komfortową podróż absolutnie wszystkim pasażerom.
Spółka prowadzi obecnie strategiczny projekt badawczy mający na celu wprowadzenie szkoleń obsługi pociągów z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości (VR). Projekt realizowany jest we współpracy z Politechniką Wrocławską.
Szkolenie będzie obejmować obsługę wind dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i osób posiadających trudności z poruszaniem się – a przez to z samodzielnym dostaniem się na pokład pociągu. Dzięki technologii VR pracownicy mogą uczyć się obsługi wind w różnych modelach wagonów i zespołów trakcyjnych niezależnie od lokalizacji.

Kompleksowa obsługa podróżnych

W planowaniu podróży osób z niepełnosprawnościami pomocny jest dedykowany dla nich numer telefonu: 42 205 45 31. Korzystając z niego podróżni mogą zgłosić przejazd osoby z niepełnosprawnością, wypełnić z pomocą konsultanta formularz zgłoszeniowy, otrzymać kompleksową informację, a także uzyskać pomoc w przypadku utrudnień w podróży.
Szczegółowe informacje, na temat ustawowych ulg oraz porady dotyczące organizacji przejazdu osób z niepełnosprawnością dostępne są również na stronie PKP Intercity. Pomocną funkcją jest wyszukiwarka z filtrem dostępności wagonu z platformą lub windą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. O dostosowaniu składu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami można również dowiedzieć się w kasie biletowej lub Centrum Obsługi Klienta.

Plany intensyfikacji działań na rzecz dostępności

W 2021 roku PKP Intercity przystąpiło do programu Dostępność Plus. Koordynowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej program ma na celu zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz umożliwienie brania udziału w życiu społecznym i publicznym osobom o szczególnych potrzebach. Głównym założeniem inicjatywy jest dostosowanie przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań każdego z obywateli bez wyjątku. Podpisując porozumienie, PKP Intercity zobowiązało się do dalszego poszerzania swoich działań na rzecz osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami czy seniorów.


 

Źródło: Biuro Prasowe PKP Intercity