Minister Paweł Wdówik z wizytą w Małopolsce

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik odwiedził w środę województwo małopolskie. W programie wizyty ministra znalazło się m.in. spotkanie z gospodarzami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą oraz II wicewojewodą Ryszardem Pagaczem.
Pierwszym punktem wizyty pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych w Małopolsce było odwiedzenie Zespołu Szkół i Placówek „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie. Minister Paweł Wdówik spotkał się z dyrekcją i uczniami placówki. Rozmowy dotyczyły perspektyw działania i rozwoju specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.
Następnie Paweł Wdówik udał się do Fundacji im. Brata Alberta, gdzie jej dyrektor ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski przedstawił funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej.
Po południu minister spotkał się z wojewodą Łukaszem Kmitą oraz II wicewojewodą Ryszardem Pagaczem.

– Panie Ministrze, bardzo dziękuję za wizytę w naszym województwie. To ważne, abyśmy wspierali integrację społeczną i prezentowali dobre praktyki na rzecz osób niepełnosprawnych

– mówił wojewoda Łukasz Kmita.
Ostatnim punktem wizyty było spotkanie z dyrektorem i założycielem krakowskiego Teatru EXIT Maciejem Sikorskim, który tak mówi o swojej inicjatywie:

– Jest to przestrzeń, w której spotykają się dwa światy – osoby niepełnosprawne, cierpiące na rozmaite choroby fizyczne i umysłowe oraz artyści o uznanym dorobku. Te pozornie odległe światy łączy wspólna pasja – teatr i muzyka.


 

Źródło: Serwis Prasowy, Małopolski Urząd Wojewódzki