Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik z wizytą w Kielcach

W czwartek, 7 lutego w Urzędzie wojewódzkim w Kielcach odbyła się konferencja, w której wzięli udział m.in. wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Paweł Wdówik, świętokrzyscy parlamentarzyści, samorządowcy i przedstawiciele oświaty. Było to jedno z cyklu organizowanych przez ministerstwo spotkań regionalnych, podczas których prezentowane są działania rządu na rzecz rodzin, osób starszych czy niepełnosprawnych. Głównymi tematami kieleckiego spotkania była sytuacja osób niepełnosprawnych, programy wspierające osoby niepełnosprawne z Funduszu Solidarnościowego oraz program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”.
Jak podkreślił wiceminister, osoby niepełnosprawne to grupa bardzo różnorodna, wymagająca zróżnicowanych form działania. Są wśród nich zarówno osoby niesamodzielne, jak i też takie, które doskonale radzą sobie w codziennym życiu, z pasją wykonują swoją pracę, a teraz potrzebują wyrównania szans. Chcą, by ich działania w szeroko pojętej przestrzeni publicznej wiązały się z takimi samymi możliwościami, jakie posiadają pozostali obywatele. – Reakcja społeczna na politykę socjalną rządu jest najlepszym potwierdzeniem tego, że trafiamy w tak zwany punkt, czyli oferujemy to, co ludziom jest potrzebne. Widać, że ten rząd nie żartuje: to znaczy, jak mówi, że zrobi coś dla osób niepełnosprawnych, robi to konkretnie. Ogólna suma wydatków na obywateli z niepełnosprawnością wzrośnie w tym roku o 5 miliardów złotych w stosunku do roku ubiegłego, czyli z 22 do 27 miliardów. To są różne rządowe programy. Ten najbardziej znany program „Za życiem”, ale też „Dostępność+”, który jest programem zupełnie epokowym, oraz programy szczegółowe z Funduszu Solidarnościowego – mówił Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.
– Ważne jest, że umiemy dostrzegać i realizować program, który zapewni nam to, że nasze społeczeństwo będzie rozwijać się w sposób harmonijny. Nie będzie białych plam, miejsc wyłączonych z życia społecznego. Do niedawna normalnością było, że osoba niepełnosprawna siedzi w domu i nie korzysta z niczego. To się zmienia. Chcemy, aby program zrównoważonego rozwoju był programem permanentnym we wszystkich dziedzinach. I to się udaje robić – powiedział wojewoda Zbigniew Koniusz.
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Program „Dostępność+” ma poprawić osobom niepełnosprawnym dostępność nie tylko przestrzeni publicznej, ale także produktów i usług, zarówno  w aspekcie architektonicznym, informacyjnym, jak i komunikacyjnym. W ramach uruchomionego w ubiegłym roku Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wystartowały cztery resortowe programy: „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”, „Opieka wytchnieniowa” dla opiekunów osób niepełnosprawnych, „Centra opiekuńczo-mieszkalne” i program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
W trakcie spotkania w urzędzie wojewódzkim, w ramach panelu edukacyjnego, dyskutowano także m.in. o sytuacji uczniów z niepełnosprawnością w świętokrzyskich szkołach, dobrych praktykach w edukacji włączającej oraz kształceniu osób niepełnosprawnych na poziomie wyższych uczelni.
Wiceminister Paweł Wdówik oraz wojewoda Zbigniew Koniusz spotkali się także z podopiecznymi i pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Mielczarskiego w Kielcach.


 

Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki